Jesteś tutaj: Strona główna > Taryfikator punktów karnychTaryfikator punktów karnych

Tabela A. Czyny o charakterze szczególnym
Tabela B. Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
Tabela C. Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
Tabela D. Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
Tabela E. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości
Tabela F. Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
Tabela G. Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych
Tabela H. Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym
Tabela J. Przewóz osób
Tabela K. Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową
Tabela Z. Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej
 

Kod

Rodzaj czynu

Kwalifikacja prawna czynu

Liczba punktów

1 2 3 4 5
A.

Czyny o charakterze szczególnym

 
01 Popełnienie przestępstwa drogowego art. 173, 174, 177 § 1 lub 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k.   10
02 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego art. 86 § 1 lub 2 k.w.   6
03 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu art. 86 § 1 lub 2 k.w. art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 10
04 Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku art. 86 § 1 lub 2 k.w. art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 10
05 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego art.178a § 1 lub 4 k.k art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 10

 

B.

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

 
1 2 3 4 5
01 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia 
pierwszeństwa pieszym
art. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d. 10
02 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi art. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d. 10
03 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 1 p.r.d. 10
04 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 2 p.r.d. 10
05 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, w celu umożliwienia jej przejścia art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 7 p.r.d. 10
06 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 6
07 Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych art. 90 albo 97k.w. art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d. 5

 

C.

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

 
1 2 3 4 5
01 Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu art. 92 § 2 k.w. § 109 ust. 1 i 3 z.s.d. 8
  Niezastosowanie się do: art. 90 lub 92 § 1 k.w.    
02 - sygnałów świetlnych § 95-98, §102 ust. 2, §104 lub §106 z.s.d. 6
03 - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym § 108 ust. 2 - 5 z.s.d. 6
04 - sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego § 109 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d. 6
  Niestosowanie się do znaków:      
05 - B-2 "zakaz wjazdu" art. 90 lub 92 § 1 k.w. § 17 ust. 1 z.s.d. 5
06 - B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" § 16 z.s.d. 5
07 - B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo" § 22 ust. 1 z.s.d. 5
08 - C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..." § 35 z.s.d. 5
09 - F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania § 72 ust.1 lub 2 albo § 75 z.s.d. 5
10 - P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa" § 87 z.s.d. 5
11 - P-4 "linia podwójna ciągła" § 86 ust. 5 z.s.d. 5
12 - B-31 “pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" § 25 z.s.d. 4
13 - B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..." § 18 ust. 1-8 z.s.d. 3
14 - B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..." § 19 lub § 20 z.s.d. 2
15 Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych art. 90, 92 § 1 k.w.   1
16 Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" art. 92 § 1 k.w. § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 lub ust. 4 z.s.d. 2
  Niestosowanie się do znaków:      
17 D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T- 29 art. 90 lub 92 § 1k.w. § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 z.s.d. 5
18 P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej ” albo P- 20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D- 18a lub D-18b art. 90 lub 92 § 1k.w. § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 z.s.d. 5

 

D.

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

 
1 2 3 4 5
  Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: art. 90 k.w.    
01 - na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej art. 25 ust. 1 p.r.d. 6
02 - na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu § 5 ust. 5-7 albo § 21 ust. 1 pkt 2 z.s.d. 6
03 - pojazdom szynowym art. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d. 6
04 - rowerzystom art. 27 ust. 1 - 3 p.r.d. 6
05 - podczas zmiany pasa ruchu art. 22 ust. 4 p.r.d. 5
06 - w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze art. 25 ust. 3 p.r.d. 5
07 - podczas włączania się do ruchu art. 17 ust. 2 p.r.d. 5
08 - podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 4
09 Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu art. 90 k.w. art. 9 p.r.d. 5
10 Naruszenie zakazu zawracania art. 97 albo 92 § 1 k.w. art. 22 ust. 6 p.r.d. albo § 22 ust. 5 z.s.d. 5

 

E. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości  
1 2 3 4 5
  Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: art. 92a k.w. albo art. 97 k.w. art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust.1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d. albo art. 21 ust. 4 p.r.d.  
01 - powyżej 50 km/h 10
02 - od 41 do 50 km/h 8
03 - od 31 do 40 km/h 6
04 - od 21 do 30 km/h 4
05 - od 11 do 20 km/h 2
06 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 90 k.w. art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 2

 

F.

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

 
1 2 3 4 5
01 Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania art. 90 k.w. art. 24 ust. 1 p.r.d. 5
02 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony art. 97 k.w. art. 24 ust. 3-5 p.r.d. 3
  Naruszenie zakazu wyprzedzania: art. 97 k.w.    
03 - na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi art. 27 ust. 4 p.r.d. 10
04 - przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia art. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d. 5
05 - na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d. 5
06 - na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d. 5
07 - na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 5
08 - na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 6 w zw. z. art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 5
09 Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania" art. 92 § 1 k.w. § 23 ust. 1-3 z.s.d. 5
10 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym art. 90 lub art. 97 k.w. art. 24 ust. 6 p.r.d. 3
11 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym art. 97 k.w. art. 24 ust. 11 p.r.d. 3

 

G.

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

 
1 2 3 4 5
  Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: art. 88 k.w.    
01 - od zmierzchu do świtu art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d. 4
02 - w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d. 2
03 - w okresie od świtu do zmierzchu art. 51 ust. 1 p.r.d. 2
04 - w tunelu, niezależnie od pory doby art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d. 4
  Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: art. 97 k.w.    
06 - przednich art. 51 ust. 5 p.r.d. 2
07 - tylnych art. 30 ust. 3 p.r.d. 2
08 Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia art. 88 k.w. art. 52 ust. 1 p.r.d. 3
09 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 90 lub 97 k.w art. 51 ust. 3 p.r.d. 3

 

H.

Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

 
1 2 3 4 5
  Naruszenie zakazu cofania: art. 90 lub 97 k.w.    
01 - na drodze ekspresowej lub autostradzie art. 23 ust. 2 p.r.d. 5
02 - w tunelu, na moście lub wiadukcie art. 23 ust. 2 p.r.d. 2
03 Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony art. 97 k.w. art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 2
04 Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju art. 97 lub 90 k.w. art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d. 1
05 Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu art. 94 § 2 k.w. art. 71 p.r.d. 1
06 Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie art. 96a k.w. art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d. 3
07 Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolnopomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia art. 97 k.w. art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d. 3
08 Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej" art. 90 lub 97 k.w. art. 16 ust 1-4 p.r.d. 2
09 Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem art. 97 k.w. art. 39 ust.1 p.r.d. 2
12 Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem art. 97 k.w. art. 40 p.r.d. 2
13 Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku art. 97 k.w art. 45 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 5
  Naruszenie zakazu:      
14 - objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone art. 97 k.w. art. 28 ust. 3 pkt. 1 p.r.d. 4
15 - wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 28 ust. 3 pkt 2 p.r.d. 4
  Naruszenie przez kierującego zakazu:      
16 - wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 90 lub art. 97 k.w. art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d. 2
17 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 3
18 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 1
19 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej art. 90 lub art. 97 k.w. art. 32 ust. 6 p.r.d. 2
20 Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d. 5

 

J.

Przewóz osób

 
1 2 3 4 5
01 Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami art. 97 k.w. art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 2 pkt 4 lub 5 p.r.d. 6
02 Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych art. 97 k.w. art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z a rt. 39 lub 40 p.r.d. 4
  Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:      
03 - kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym art. 97 k.w. art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust.1 lub ust. 3 p.r.d. 2
04 - kierującego innym pojazdem art. 90 k.w. art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d. 1
  Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:      
05 - kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne art. 97 k.w. art. 58 ust.1 p.r.d. 2
06 - kierującego innym pojazdem art. 90 k.w. art. 58 ust. 2 p.r.d. 1
  Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: art. 97 k.w. art. 63 ust. 1 p.r.d.  
07 - 1 osobę 1
08 - 2 osoby 2
09 - 3 osoby 3
10 - 4 osoby 4
11 - 5 osób 5
12 - 6 osób 6
13 - 7 osób 7
14 - 8 osób 8
15 - 9 osób 9
16 - 10 osób lub więcej 10
  Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli: art. 63 ust. 3 pkt 2:  
17 - liczba osób przekracza 5 lit. a 3
18 - osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy lit. c 3
19 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05, C07–C16, C17 i C18 art. 97 k.w. art. 63 ust. 3 pkt 1, pkt 2 lid b, pkt 3 lub pkt 4 p.r.d. 2
20 Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05 art. 97 k.w. art. 63 ust. 2 pkt 1-3 p.r.d. 2

 

K.

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

 
1 2 3 4 5
  Kierowanie pojazdem      
01 - pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu art. 244 k.k   0
02 - nie mając do tego wymaganych uprawnień art. 94 §1 k.w art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 lub art. 95 p.r.d. 0
03 - nie mając przy sobie wymaganych dokumentów art. 95 k.w art. 38 p.r.d. 0
04 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejścia dla pieszych art. 90 lub art. 97 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 0
05 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku art. 90 lub art. 97 k.w. art. 26 ust. 6 p.r.d. 0
06 Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym art. 97 k.w. art. 28 ust. 5 p.r.d. 0
07 Naruszenie zakazu holowania art. 90 lub art. 97 k.w. art. 31 ust. 2 p.r.d. 0
  Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:     0
08 - przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów, art. 90 lub art. 97 k.w. art. 32 ust. 1 p.r.d. 0
09 - niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie art. 90 lub art. 97 k.w. art. 32 ust. 2 p.r.d. 0
10 Wjeżdżanie na pas między jezdniami. art. 90 lub art. 97 k.w. art. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d. 0
11 Używanie "szperacza" podczas jazdy art. 90 lub art. 97 k.w. art. 52 ust. 3 p.r.d. 0
12 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym art. 90 lub art. 97 k.w. art. 53 ust. 2 p.r.d. 0
13 Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem art. 90 lub art. 97 k.w. art. 53 ust. 3 p.r.d. 0
14 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych art. 97 k.w. art. 54 ust. 1 lub ust. 3 p.r.d. 0
15 Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych art. 90 lub art. 97 k.w. art. 54 ust. 4 p.r.d. 0
16 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 0
17 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 4 p.r.d. 0
18 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 0
19 Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 2 p.r.d. 0
20 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 3 p.r.d. 0
21 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d. 0
22 Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem art. 97 k.w. art. 60 ust. 3 p.r.d. 0
  Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:      
23 - powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu art. 97 k.w. art. 61 ust.1 p.r.d. 0
24 - naruszający stateczność pojazdu art. 61 ust. 2 pkt 2 p.r.d. 0
25 - utrudniający kierowanie pojazdem art. 61 ust. 2 pkt 3 p.r.d. 0
26 - ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony art. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d. 0
27 Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu art. 97 k.w. art. 61 ust. 3 p.r.d. 0
28 Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia art. 97 k.w. art. 61 ust. 3 p.r.d. 0
29 Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy art. 97 k.w. art. 61 ust. 4 p.r.d. 0
30 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich art. 97 k.w. art. 61 ust. 5 p.r.d. 0
31 Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób art. 97 k.w. art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9 p.r.d. 0
  Przejazd bez zezwolenia:      
32 - pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów art. 97 k.w. art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 1, ust. 6, ust. 8 lub ust. 10 p.r.d. 0
33 - zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości   art. 62 ust. 4,4a,4b p.r.d. 0
34 Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego art. 97 k.w. art. 62 ust. 1 p.r.d. 0
35 Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym art. 97 k.w. art. 63 ust. 5 p.r.d. 0

 

Z.

Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej

 
1 2 3 4 5
01 Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego     -