Jesteś tutaj: Strona główna > Przebieg egzaminuEgzamin na prawo jazdy kat. B, B1

EGZAMIN TEORETYCZNY - KAT. B, B1

Wszystkie informacje na temat przebiegu egzaminu teoretycznego, wskazówki dotyczące przygotowania do tej części egzaminu oraz pytania egzaminacyjne z objaśnieniami znajdziesz w zakładce TESTY.

EGZAMIN PRAKTYCZNY - KAT. B, B1

arkusz

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. B oraz B1 składa się z 2 części - w pierwszej kolejności egzamin przeprowadzany jest na placu manewrowym, a po pozytywnym zaliczeniu tej części egzaminu rozpoczyna się egzamin prowadzony w ruchu drogowym. Oceniając wykonywane zadania egzaminator posługuje się ARKUSZEM PRZEBIEGU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez nią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik egzaminu i jego przerwanie.
 

PLAC MANEWROWY

Na placu manewrowym sprawdzane są następujące umiejętności:
1/ Czynności kontrolno-obsługowe
2/ Przygotowanie do jazdy
3/ Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
4/ Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
 
 
1/ Czynności kontrolno-obsługowe  
 
W tej części egzaminu zadania są losowane przez osobę egzaminowaną lub komputerowo. Każda osoba egzaminowana otrzymuje 2 zadania do wykonania - pierwsze zadanie dotyczące sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego oraz drugie zadanie dotyczące sprawdzenia świateł.
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
 
1. Wykonujemy pierwsze wylosowane zadanie. Musimy wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe:
2. Wykonujemy drugie wylosowane zadanie, czyli sprawdzamy działanie świateł (należy włączyć światła i sprawdzić - na zewnątrz pojazdu - czy działają):

2/ Przygotowanie do jazdy

Przygotowując pojazd do jazdy należy pamiętać o:

 
3/ Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
 
plac manewrowy kat. B B1 łuk jazda po łuku
 
Odległości dla kat. B, B1:
a = 30,5m | b = 3m | c = 27,5m | d = 6m | e = 9m | f = 5m | r = 6m | R = 6m 
 
Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany.
Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:
Egzamin zostanie przerwany, jeśli: 
4/ Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
 
plac manewrowy kat. B B1 ruszanie na wzniesieniu
 
Odległości dla kategorii B i B1: 
a = co najmniej 1,5 x długość pojazdu | szerokość pasa = 3m | kąt nachylenia 2,5º - 5,5º
 
Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany.
Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:
 • silnik zgaśnie
 • pojazd cofnie się o więcej niż 0,2 m (20 cm)
Egzamin zostanie przerwany, jeśli: 
 • popełnisz błąd przy drugiej próbie wykonania zadania

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Ta część egzaminu powinna trwać minimum 40 minut. Egzaminator może skrócić czas trwania egzaminu w ruchu drogowym do 25 minut, jeśli w tym czasie zostały już przez osobę egzaminowaną wykonane wszystkie przewidziane ustawą zadania.
Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:
 
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
 • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
4. Przejazd przez skrzyżowania
 • równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe)
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
 • z sygnalizacją świetlną
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy
 • dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6. Parkowanie - prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem), skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
7. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
8. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
9. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
10. Wykonanie manewrów:
 • wyprzedzania, omijania, wymijania
 • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu
11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

 
Egzamin na prawo jazdy kat. B1 w ruchu drogowym prowadzony jest zgodnie z trasą wyznaczoną przez WORD - poniżej zamieszczamy wszystkie aktualne trasy egzaminacyjne obowiązujące w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach oraz w oddziałach WORD w Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Tychach, Jastrzębiu-Zdroju i w Rybniku.

TRASY EGZAMINACYJNE - KAT. B1

Trasa egzaminacyjna na kat. A, A1, B1 - WORD Katowice

Trasa egzaminacyjna na kat. A, A1, B1 - WORD Dąbrowa Górnicza

Trasa egzaminacyjna na kat. A, A1, B1 - WORD Bytom

Trasa egzaminacyjna na kat. A, A1, B1 - WORD Tychy

Trasa egzaminacyjna na kat. B1 - WORD Jastrzębie-Zdrój

Trasa egzaminacyjna na kat. A, A1, B1 - WORD Rybnik