Jesteś tutaj: Strona główna > Przebieg egzaminu 

Egzamin na prawo jazdy kat. D

EGZAMIN TEORETYCZNY - KAT. D

Wszystkie informacje na temat przebiegu teoretycznej części egzaminu, wskazówki dotyczące przygotowania do rozwiązania testu egzaminacyjnego oraz bazę pytań egzaminacyjnych z objaśnieniami znajdziesz w zakładce TESTY.

EGZAMIN PRAKTYCZNY - KAT. D

arkusz

Praktyczna część egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. D składa się z dwóch części - część pierwsza egzaminu przeprowadzana jest na placu manewrowym, a po jej pozytywnym zaliczeniu druga część egzaminu przeprowadzana jest w ruchu drogowym. Do oceny wykonywanych zadań egzaminator wykorzystuje ARKUSZEM PRZEBIEGU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
Dwukrotne błędne wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez osobę egzaminowaną bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje przerwanie egzaminu i jego zakończenie z wynikiem negatywnym.
 

PLAC MANEWROWY

Na placu manewrowym osoba egzaminowana wykonuje kolejno następujące zadania:
1/ Czynności kontrolno-obsługowe
2/ Przygotowanie do jazdy
3/ Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
4/ Manewry
 
 
1/ Czynności kontrolno-obsługowe czyli sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy 
 
Każda osoba egzaminowana wykonuje dwa wybrane losowo zadania z zakresu sprawdzenia poziomu płynów, sygnału dźwiękowego oraz działania świateł. W następnej kolejności osoba egzaminowana sprawdza stan pojazdu oraz obowiązkowego wyposażenia.
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
 
Zadanie 1.
Osoba egzaminowana powinna wskazać, w którym miejscu oraz przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom płynów w pojeździe:
Zadanie 2.
Osoba egzaminowana powinna włączyć światła i sprawdzić ich działanie:
Zadanie 3.
Osoba egzaminowana powinna sprawdzić nadwozie, drzwi oraz wyjścia awaryjne w pojeździe.
 
Zadanie 4.
Osoba egzaminowana powinna sprawdzić obowiązkowe wyposażenie pojazdu:

2/ Przygotowanie do jazdy

W tym zadaniu osoba egzaminowana powinna kolejno:

 
3/ Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
 
plac manewrowy kat. D D1 jazda po łuku
 
Odległości dla kategorii D, D+E, D1+E: 
a = 32m | b = 4m | c = 25m | d = 16,5m | e = 23,5m | r = 15m | R = 12m 
Odległości dla kategorii D1: 
a = 34m | b = 3,5m | c = 27,5m | d = 12m | e = 18,5m | r = 12m | R = 9m 
 
Kryteria zaliczenia zadania:

4/ Manewry

 
Osoba egzaminowana wykonuje na placu manewrowym wylosowany zestaw 2 manewrów. 
 
Numer zestawu Zadania do wykonania
1
Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
2
Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem) 
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem)
3
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
4
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem) 
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
 
 
Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
plac manewrowy kat. D parkowanie skośne
Odległości dla kategorii D i D1: a = 14m | b = 4,6m | c = 12m | d = minimum 2m
Odległości dla kategorii D+E i D1+E: a = 16,5m | b = 4,6m | c = 12m | d = minimum 2m
 
Kryteria zaliczenia zadania:
 
 • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska 
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy 
 • pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu ani najechać na linie ograniczające stanowisko
 • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem lub przodem, zależnie od zestawu zadań)
Parkowanie prostopadłe - wjazd tyłem

plac manewrowy kat. D parkowanie prostopadłe wjazd tyłem

Parkowanie prostopadłe - wjazd przodem

plac manewrowy kat. D parkowanie prostopadłe wjazd tyłem

Odległości dla kategorii D i D1: a = 14m | b = 4m | c = 16m | d = minimum 2m
Odległości dla kategorii D+E i D1+E: a = 16,5m | b = 4,5m | c = 16m | d = minimum 2m
 
Kryteria zaliczenia zadania:
 • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska 
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy 
 • pojazd nie może najechać na krawężnik ani na linie ograniczające stanowisko
 • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem)
plac manewrowy kat. D parkowanie równoległe
Odległości dla kategorii D i D1: a = 16m | b = 3m | c = 12m | d = minimum 2m
(w zestawach zadań dla kat. D+E i D1+E ten manewr nie występuje)
 
Kryteria zaliczenia zadania:
 • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska 
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy 
 • pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu ani najechać na linie ograniczające stanowisko
 • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
plac manewrowy kat. D ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
Odległości dla kategorii D i D1: 
a = co najmniej 1,5 x długość pojazdu | szerokość pasa = 3m | kąt nachylenia 2,5º - 5,5º
Odległości dla kategorii D+E i D1+E: 
a = co najmniej długość zespołu pojazdów | szerokość pasa = 3,5m | kąt nachylenia 2,5º - 5,5º
 
Kryteria zaliczenia zadania:
 • w rakcie wjeżdżania pojazdem na wzniesienie osoba egzaminowana zatrzymuje pojazd i zaciąga hamulec awaryjny
 • w następnej kolejności osoba egzaminowana rusza pojazdem do przodu, stopniowo zwalniając hamulec awaryjny
 • w trakcie wykonywania zadania pojazd nie może się cofnąć o więcej niż 0,2 m (20 cm)
 • osoba egzaminowana nie może dopuścić do zgaśnięcia silnika pojazdu
 

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Ta część egzaminu powinna trwać minimum 45 minut. 
Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:
 
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
4. Przejazd przez skrzyżowania
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
7. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
10. Wykonanie manewrów:
11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu