Jesteś tutaj: Strona główna > DLA KURSANTÓWWitamy Cię w Szkole Kierowców i Motocyklistów AUTO-MOTO!

Jako jedyny Ośrodek Szkolenia Kierowców w Siemianowicach Śląskich i w Siewierzu zapraszamy na szkolenia w zakresie wszystkich wymienionych poniżej kategorii prawa jazdy oraz na szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowe kierowców: 

  1. Prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A
  2. Prawa jazdy kat. B1, B
  3. Prawa jazdy kat. B + E
  4. Prawa jazdy kat. C
  5. Prawa jazdy kat. C + E
  6. Prawa jazdy kat. D
  7. Kwalifikacja wstępna dla kierowców kat. C oraz D (również kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i uzupełniającej przyspieszonej)
  8. Szkolenia okresowe dla kierowców kat. C, C+E, D oraz D+E

Osoby przygotujące się do egzaminu na prawo jazdy zapraszamy do zapoznania się z artykułami w dziale MATERIAŁY DO NAUKI - znajdziecie tutaj wszsytkie najważniejsze informacje na temat przebiegu egzaminu, zmian w przepisach dotyczących szkolenia i egzaminowania kierowców, porady dotyczące przygotowania do egzaminu i obsługi pojazdów.

 

Prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A
 
Kat. AM (kategoria AM zastąpiła dawną kartę motorowerową) - od 14 roku życia, motorowery oraz czterokołowce lekkie o masie własnej do 350 kg, osiągające prędkość do 45 km/h
Karta motorowerowa wydana przed 19 stycznia 2013 r. zachowuje swoją ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Kartę można wymienić na własny koszt, na prawo jazdy kategorii AM, po ukończeniu 14 lat. Każdy, kto ukończy 18 lat przed 19 stycznia 2013 r. zachowa uprawnienia do kierowania motorowerami, nie będzie wymagane posiadanie dokumentu potwierdzającego posiadanie tego uprawnienia.
 
Kat. A1 - od 16 roku życia, motocykle o pojemności do 125m3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg; motocykle trójkołowe o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdy określone dla prawa jazdy kat. AM
 
Kat. A2 - od 18 roku życia, motocykle o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg, motocykle trójkołowe o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdy określone dla prawa jazdy kat. AM
 
Kat. A - uprawnia do kierowania motocyklami "ciężkimi" (czyli bez ograniczeń w zakresie pojemności skokowej czy też mocy silnika motocykla). 
 
Minimalny wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy kat. A:
Szkolimy na motocyklach i motorowerach:
 
Kategoria AM
Kategoria A1
Kategoria A2
Kategoria A 

Dodatkowo do dyspozycji naszych kursantów są:

                                                                                                              

Prawo jazdy kategorii B1, B

Kat. B1 - od 16 roku życia, czterokołowce przeznaczone do przewozu osób lub ładunków (z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla), dla których masa własna nie przekracza 400 kg w przypadku przewozu osób i 550 kg w przypadku przewozu rzeczy oraz pojazdy określone w zakresie kategorii AM
Kat. B - od 18 roku życia, pojazdy samochodowe o dmc do 3.5 tony
 
Szkolimy na samochodach: 

Kategoria B1:

 
Prawo jazdy kategorii B+E
Od 18 roku życia, pojazdy samochodowe o dmc do 3.5 tony + przyczepa
 
Szkolimy na: 
Prawo jazdy kategorii C
Od 21 roku życia, pojazdy samochodowe o dmc przekraczającej 3.5 tony
(Istnieje możliwość usyzkania prawa jazdy kat.C od 18 roku życia, pod warunkiem ukończenia równolegle kursu kwalifikacji wstępnej pełnej na przewóz rzeczy) 
 
Szkolimy na samochodach: 

         MAN wymiarami i wyposażeniem nie ustępują pojazdą egzaminacyjnym w WORD Dąbrowa                  oraz Bytom i Katowice

Prawo jazdy kategorii C+E
Od 21 roku życia, pojazdy samochodowe o dmc przekraczającej 3.5 tony + przyczepa
 
Szkolimy na: 
Prawo jazdy kategorii D
Od 24 roku życia, autobusy, ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne
 
Szkolimy na autobusach: 
Szkolenia dla kierowców zawodowych

Kwalifikacja wstępna 
Kwalifikacja wstępna kat. C 
Kwalifikacja wstępna kat. D
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C 
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona
 
Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących drogowy przewóz rzeczy i osób