X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSPorsche forum
- Złapałem właśnie kapcia, czy lepiej oddać auto w rozliczeniu, czy sprzedawać na własną rękę ?
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > szkolenia okresoweSzkolenie okresowe kierowców

Szkolenie okresowe ukończysz u nas w trybie ekspresowym - nawet w ciągu 5 dni !!!
Zapisy na szkolenie okresowe kierowców prowadzimy na bieżąco w biurze w Siemianowicach Śląskich (ul. Świerczewskiego 7B, przy Pizerii DaGrasso), telefonicznie (tel. 501 831 346) oraz on-line (ZAPISY).
W przypadku szkoleń okresowych oraz kwalifikacji wstępnej nie czekamy na zebranie całej grupy - szkolenie rozpoczynasz natychmiast !!!
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy kierowca zawodowy zajmujący się przewozem osób lub rzeczy ma obowiązek co 5 lat ukończyć szkolenie okresowe obejmujące 35 godzin zajęć teoretycznych. Obowiązek ten wynika z Dyrektywy 2003/59/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 15 lipca 2003 r. oraz z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, z późn. zm.). Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej (tak jak w przypadku Kwalifikacji Wstępnej), na podstawie którego do prawa jazdy wpisywany jest odpowiedni kod.

Kiedy należy ukończyć szkolenie okresowe?

Termin ukończenia obowiązkowego szkolenia okresowego zależy od kategorii prawa jazdy oraz daty uzyskania uprawnień (otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy danej kategorii).

Szkolenie okresowe i uzyskanie wymaganego wpisu do prawa jazdy
przy przewozie osób - PRAWO JAZDY KAT. D, D1, D+E, D1+E
Data uzyskania prawa jazdy
po raz pierwszy
Termin ukończenia pierwszego
szkolenia okresowego
do 31.12.1980 do 10.09.2009
01.01.1981 - 31.12.1990 do 10.09.2010
01.01.1991 - 31.12.2000 do 10.09.2011
01.01.2001 - 31.12.2005 do 10.09.2012
01.01.2006 - 10.09.2008 do 10.09.2013
po 10.09.2008
KWALIFIKACJA WSTĘPNA przed rozpoczęciem
zarobkowego przewozu osób 
SZKOLENIE OKRESOWE co 5 lat

 

Szkolenie okresowe i uzyskanie wymaganego wpisu do prawa jazdy
przy przewozie rzeczy - PRAWO JAZDY KAT. C, C1, C+E, C1+E
Data uzyskania prawa jazdy
po raz pierwszy
Termin ukończenia pierwszego
szkolenia okresowego
do 31.12.1980 do 10.09.2010
01.01.1981 - 31.12.1995 do 10.09.2011
01.01.1996 - 31.12.2000 do 10.09.2012
01.01.2001 - 31.12.2005 do 10.09.2013
01.01.2006 - 10.09.2009 do 10.09.2014
po 10.09.2009
KWALIFIKACJA WSTĘPNA przed rozpoczęciem
zarobkowego przewozu rzeczy
SZKOLENIE OKRESOWE co 5 lat

 

Jaki jest zakres tematyczny zajęć prowadzonych w ramach szkolenia okresowego kierowców?

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 01 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 314, z późn. zm.) w ramach szkolenia okresowego prowadzone są zajęcia o tematyce:

1. Przypomnienie wiadomości z zakresu tematyki objętej kwalifikacją wstępną - moduły obowiązkowe - łącznie 21h szkolenia

1/ szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa - 7h szkolenia
2/ stosowanie przepisów - 7h szkolenia
3/ bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drgoowego i środowiska - 7h szkolenia

2. Moduły dodatkowe - dobierane adekwatnie do poszczególnych kategorii prawa jazdy - łącznie 14h szkolenia (2 moduły tematyczne po 7h)

1/ bezpieczeństwo ruchu drogowego - 7h szkolenia
2/ czynnik ludzki w przewozie drogowym - 7h szkolenia
3/ wizerunek firmy - obsługa klientów - 7h szkolenia
4/ pierwsza pomoc - 7h szkolenia
5/ ergonomia dla kierowców - 7h szkolenia
6/ bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem - 7h szkolenia
7/ krajowy przewóz drogowy - 7h szkolenia
8/ międzynarodowy przewóz drogowy - 7h szkolenia
9/ mocowanie ładunku - 7h szkolenia 
10/ przewóz drogowy zwierząt - 7h szkolenia 
11/ przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe - 7h szkolenia 
12/ przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe - 7h szkolenia 
13/ przewóz drogowy artykułów szybko psujących się - 7h szkolenia 
14/ przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną - 7h szkolenia 
15/ przewóz drogowy drewna - 7h szkolenia 
16/ przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy - 7h szkolenia 
17/ przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych - 7h szkolenia 
18/ ograniczenia w przewozie drogowym towarów - 7h szkolenia 
19/ nienormatywne przewozy drogowe - 7h szkolenia 
 

W jaki sposób potwierdzane jest ukończenie szkolenia okresowego kierowców?

Zgodnie z treścią Rozporządzenia osobie szkolonej, która odbyła szkolenie okresowe, kierownik ośrodka szkolenia wystawia zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia. Zaświadczenie zawiera imię i nazwisko osoby szkolonej, numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku, gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL, datę przeprowadzenia szkolenia, tytuł modułu/modułów szkolenia okresowego oraz informację, w ramach jakiej kategorii prawa jazdy zajęcia były realizowane.

W jaki sposób prowadzone są szkolenia okresowe kierowców?

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 01 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 314, z późn. zm.) precyzuje, w jakiej formie należy prowadzić zajęcia teretyczne w ramach szkolenia okresowego kierowców, którzy zawodowo zajmują się przewozem osób lub rzeczy.
 
Zajęcia teoretyczne prowadzone są jako:
1) wykład, seminarium, pokaz, ćwiczenia oraz inne formy zajęć stosowane w kształceniu osób dorosłych lub
2) ćwiczenia pod nadzorem trenera - wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia - prowadzone w sali ośrodka szkolenia.
 
Oprogramowanie stosowane w trakcie szkolenia okresowego kierowców powinno zapewniać co najmniej:
1) przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce;
2) przeprowadzenie zajęć w zakresie wymaganym programem szkolenia;
3) zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć;
4) przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module szkolenia okresowego oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik;
5) możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę po poprzednim module szkolenia okresowego.
 
Łączny czas trwania zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie szkolenia okresowego w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin.
 
Szkoła Kierowców AUTO-MOTO z Siemianowic Śląskich prowadzi szkolenia okresowe na terenie całego województwa śląskiego (Katowice, Siemianowice Śląskie, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Bytom, Będzin, Mierzęcice) z wykorzystaniem autoryzowanego oprogramowania, które spełnia wszystkie kryteria wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 01 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 314, z późn. zm.).