Jesteś tutaj: Strona główna > Przebieg egzaminuEgzamin na prawo jazdy kat. C+E, C1+E

Egzamin na prawo jazdy kategorii C+E oraz C1+E przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) składa się jedynie z części praktycznej.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że drogowy transport rzeczy zawodowo mogą wykonywać tylko kierowcy, którzy po uzyskaniu prawa jazdy ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej, a następnie co 5 lat zaliczają tzw. szkolenie okresowe. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce kwalifikacja wstępna oraz w zakładce szkolenia okresowe.

EGZAMIN PRAKTYCZNY - KAT. C+E, C1+E

arkusz przebiegu egzaminu praktycznego na prawo jazdy

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. C+E oraz C1+E przeprowadzany jest najpierw na placu manewrowym, a po pozytywnym zaliczeniu tej części egzamin prowadzony jest w ruchu drogowym.
Do oceny wykonywanych zadań egzaminator wykorzystuje ARKUSZ PRZEBIEGU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO. Dwukrotne błędne wykonanie tego samego zadania lub spowodowanie przez osobę egzaminowaną bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik egzaminu i jego przerwanie.
ARKUSZ PRZEBIEGU
EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
 

PLAC MANEWROWY

Na placu manewrowym wykonywane są kolejno następujące zadania:
1/ Czynności kontrolno-obsługowe
2/ Sprzęganie przyczepy/naczepy
3/ Przygotowanie do jazdy
4/ Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
5/ Manewry
 
 
1/ Czynności kontrolno-obsługowe czyli sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy 
 
Osoba egzaminowana wykonuje 2 wylosowane zadania - pierwsze zadanie dotyczy sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego, drugie zadanie dotyczy sprawdzenia świateł.
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
 
Zadanie 1. Należy wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom płynów w pojeździe:
Zadanie 2. Należy włączyć światła i sprawdzić ich działanie:

2/ Sprzęganie pojazdu z przyczepą/naczepą 

Przeczytaj też artykuł Sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą lub naczepą
W pozycji wyjściowej pojazd silnikowy ustawiony jest obok przyczepy (zazwyczaj dla osoby egzaminowanej jako pierwsza) lub sprzęgnięty z przyczepą (zwykle dla kolejnych osób z grupy egzaminowanej na placu manewrowym - wtedy należy wykonać najpierw rozprzęganie, następnie sprzęganie). 
Osoba egzaminowana powinna przed rozpoczęciem sprzęgania sprawdzić:
Następnie osoba egzaminowana przeprowadza sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym.
Zadanie powinno zostać wykonane w czasie nie dłuższym niż 10 minut.
 
W trakcie sprzęgania osoba egzaminowana powinna kolejno wykonać następujące czynności: 
1. Podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę
2. Cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia.
3. Regulacja wysokości zaczepu przyczepy (jeśli konstrukcja przyczepy to umożliwia)
4. Połączenie zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie zespołu przed rozłączeniem (uderzenie hakiem pojazdu w zaczep przyczepy tak, aby sworzeń haka wpadł w ucho zaczepu przyczepy lub w przypadku naczepy podjazd siodłem pod odpowiednio ustawiony zaczep naczepy)
5. Po sprzęgnięciu pojazdów:
- podłączenie do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy (przewód elektryczny nie może dotykać drogi i nie może ulec zerwaniu lub rozłączeniu w czasie jazdy - do podłączenia przewodu elektrycznego powinno nastąpić wyłączenie silnika pojazdu)
- podłączenie przewodów hamulcowych przyczepy (zasady jak przy podłączaniu przewodów elektrycznych - nie dotyczy przyczep z hamulcem najazdowym)
- sprawdzenie działania świateł przyczepy (egzaminator informuje o działaniu świateł)
- podniesienie podpory zaczepu przyczepy i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w trakcie jazdy (w przypadku zaczepu z podporą) lub zwolnienia blokady wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku zaczepu z regulacją wysokości)
- zwolnienie hamulca postojowego przyczepy (jeżeli jest w niego wyposażona - egzaminator powinien o tym poinformować przed rozpoczęciem egzaminu)
- sprawdzenie i ewentualne ustawienie korektora siły hamowania (jeżeli istnieje) 
 
Kryteria zaliczenia zadania:

3/ Przygotowanie do jazdy

Przygotowanie do jazdy polega na:

 
4/ Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
 
plac manewrowy kat. C+E jazda po łuku
 
Odległości dla kategorii C+E i C1+E: 
a = 32m | b = 4m | c = 25m | d = 16,5m | e = 23,5m | r = 15m | R = 12m 
 
Kryteria zaliczenia zadania:
5/ Manewry
 
Osoba egzaminowana wykonuje wybrany losowo zestaw zadań (w każdym zestawie określone są 2 zadania do wykonania zgodnie z poniższą tabelą).
 
Numer zestawu Zadania do wykonania
1
Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem)
2 nie dotyczy kat. C+E, C1+E
3 nie dotyczy kat. C+E, C1+E
4
Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem) 
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
5 nie dotyczy kat. C+E, C1+E
6 nie dotyczy kat. C+E, C1+E
 
Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)plac manewrowy kat. C+E parkowanie skośne
Odległości dla kategorii C+E i C1+E: a = 16,5m | b = 4,6m | c = 12m | d = minimum 2m
 
Kryteria zaliczenia zadania:
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem lub przodem, zależnie od zestawu zadań)
Parkowanie prostopadłe - wjazd tyłemplac manewrowy kat. C+E parkowanie prostopadłe wjazd tyłem
Parkowanie prostopadłe - wjazd przodemplac manewrowy kat. C+E parkowanie prostopadłe wjazd przodem
Odległości dla kategorii C+E i C1+E: a = 16,5m | b = 4,5m | c = 16m | d = minimum 2m
 
Kryteria zaliczenia zadania:
  • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska 
  • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
  • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy 
  • pojazd nie może najechać na krawężnik ani na linie ograniczające stanowisko
  • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniuplac manewrowy kat. C+E ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
Odległości dla kategorii C+E i C1+E: 
a = co najmniej 1,5 x długość zespołu pojazdów | szerokość pasa = 3,5m | kąt 2,5º - 5,5º
 
Kryteria zaliczenia zadania:
  • po wjechaniu pojazdem na wzniesienie osoba egzaminowana zatrzymuje pojazd w odległości minimum półtora długości pojazdu od szczytu wzniesienia i zaciąga hamulec awaryjny
  • w następnej kolejności osoba egzaminowana rusza pojazdem do przodu stopniowo zwalniając hamulec awaryjny
  • w trakcie wykonywania zadania pojazd nie może się cofnąć o więcej niż 0,2 m (20 cm)
  • osoba egzaminowana nie może dopuścić do zgaśnięcia silnika pojazdu

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+E oraz C1+E część praktyczna prowadzona w ruchu drogowym powinna trwać minimum 45 minut. 
Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:
 
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
4. Przejazd przez skrzyżowania
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
7. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
10. Wykonanie manewrów:
11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu