X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSNadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy.
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > przepisy i ustawy 
Najnowsze akty prawne dotyczące ruchu drogowego oraz szkolenia i egzaminowania kierowców:
 
 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 133

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 93

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 92

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 91

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy

 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 84

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców

 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 83

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 82

Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 81

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami

 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 78

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 75

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 31

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie oświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 9

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1297

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1071

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1019

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1005

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 995

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 973

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 488

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 191

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

 
Podstawowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego oraz szkolenia i egzaminowania kierowców:
Inne akty prawne dotyczące ruchu drogowego oraz szkolenia i egzaminowania kierowców (w kolejności chronologicznej): 

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 113

Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 24

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

 Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1005

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym

 Dz.U. 2011 nr 140 poz. 820

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

 Dz.U. 2011 nr 92 poz. 530

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

 Dz.U. 2011 nr 88 poz. 503

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

 Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1773

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

 Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1410

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych

 Dz.U. 2010 nr 72 poz. 462

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców

 Dz.U. 2010 nr 53 poz. 314

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

 Dz.U. 2010 nr 43 poz. 246

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 Dz.U. 2009 nr 117 poz. 987

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

 Dz.U. 2009 nr 79 poz. 670

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

 Dz.U. 2009 nr 9 poz. 46

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

 Dz.U. 2008 nr 124 poz. 805

3Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

 Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1437

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców

 Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1381

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1264

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

 Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1152

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych

 Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1128

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych

 Dz.U. 2007 nr 99 poz. 661

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 Dz.U. 2007 nr 41 poz. 267

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

 Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1701

Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1834

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1571

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

 Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1098

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt

 Dz.U. 2005 nr 69 poz. 622

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

 Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2387

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o pozbawieniu uprawnień do kierowania pojazdami, sporzadzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r.

 Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2097

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru

 Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1989

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

 Dz.U. 2004 nr 159 poz. 1664

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

 Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1269

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy

 Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

 Dz.U. 2004 nr 89 poz. 855

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 Dz.U. 2004 nr 40 poz. 364

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 Dz.U. 2004 nr 15 poz. 131

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa kierowcy oraz wypisu ze świadectwa kierowcy

 Dz.U. 2004 nr 2 poz. 15

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2339

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

 Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2334

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2303

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy

 Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2086

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

 Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2050

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

 Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1998

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

 Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1291

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty drogowej.

 Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1286

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy - Prawo o miarach.

 Dz.U. 2002 nr 80 poz. 724

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców.

 Dz.U. 2002 nr 14 poz. 134

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

 Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1682

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

 Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1681

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1354

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców.

 Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1028

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców.

 Dz.U. 2000 nr 36 poz. 416

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie badań psychologicznych kierujących pojazdami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.

 Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1206

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

 Dz.U. 1999 nr 52 poz. 542

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 Dz.U. 1999 nr 14 poz. 126

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek.

 Dz.U. 1998 nr 105 poz. 667

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 Dz.U. 1998 nr 74 poz. 485

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 Dz.U. 1998 nr 72 poz. 462

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 Dz.U. 1998 nr 53 poz. 341

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka.

 Dz.U. 1997 nr 47 poz. 314

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegająych się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 Dz.U. 1997 nr 14 poz. 81

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie kursowego dokształcania kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

 Dz.U. 1996 nr 44 poz. 196

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 Dz.U. 1995 nr 45 poz. 237

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 M.P. 1995 nr 3 poz. 41

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 stycznia 1995 r. w sprawie kierowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierujących pojazdami na badania lekarskie i badania psychologiczne, zasad i zakresu badań psychologicznych oraz uprawnionych do przeprowadzania tych badań jednostek.

 Dz.U. 1994 nr 140 poz. 804

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 Dz.U. 1994 nr 76 poz. 346

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania.

 Dz.U. 1994 nr 17 poz. 61

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 Dz.U. 1993 nr 38 poz. 169

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie wnioskowania o sprawdzenie kwalifikacji kierujących pojazdami naruszających przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 Dz.U. 1992 nr 85 poz. 433

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1992 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 Dz.U. 1992 nr 33 poz. 146

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania.

 Dz.U. 1991 nr 83 poz. 378

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 M.P. 1991 nr 32 poz. 229

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnych.

 Dz.U. 1991 nr 5 poz. 22

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 Dz.U. 1990 nr 73 poz. 438

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.

 Dz.U. 1990 nr 46 poz. 276

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.

 Dz.U. 1990 nr 22 poz. 137

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 Dz.U. 1989 nr 55 poz. 328

Rozporządzenie Ministrów Transportu, Żeglugi i Łączności oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.

 Dz.U. 1989 nr 35 poz. 197

Rozporządzenie Ministrów Transportu, Żeglugi i Łączności oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.

 Dz.U. 1989 nr 24 poz. 128

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 Dz.U. 1988 nr 22 poz. 155

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 M.P. 1984 nr 2 poz. 17

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie kierowania kandydatów na kierowców i kierowców na badania lekarskie i na badania psychologiczne.

 Dz.U. 1983 nr 70 poz. 315

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1983 r. w sprawie badań stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.

 Dz.U. 1983 nr 68 poz. 303

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 Dz.U. 1983 nr 59 poz. 269

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1983 r. w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.

 M.P. 1983 nr 42 poz. 242

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia do nauczania w szkoleniu kursowym bądź egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów silnikowych oraz w sprawie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

 Dz.U. 1977 nr 6 poz. 26

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1977 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców pojazdów samochodowych.

 M.P. 1963 nr 95 poz. 447

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 grudnia 1963 r. w sprawie regulaminu nagród przyznawanych kierowcom pojazdów samochodowych wyróżnionym odznaką "Wzorowy Kierowca".

 M.P. 1963 nr 95 poz. 446

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 grudnia 1963 r. w sprawie regulaminu odznaki "Wzorowy Kierowca".

 M.P. 1963 nr 73 poz. 362

Uchwała nr 313 Rady Ministrów z dnia 24 września 1963 r. w sprawie odznaki "Wzorowy Kierowca".

Wszystkie akty prawne cytowane i udostępniane na stronie Szkoły Kierowców i Motocyklistów AUTO-MOTO pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP http://isap.sejm.gov.pl/.