X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSTrabant forum
- Ranking najlepszych taśm klejących.
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > Wymagane dokumentyW celu uzgodnienia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy, należy do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (adresy ośrodków WORD w woj.śląskim) dostarczyć komplet dokumentów (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, Dz.U. 2004 nr 24 poz. 215):
 
1. wniosek (druk oraz wzór i objaśnienia do wniosku znajdziesz poniżej) - wniosek należy wypełnić zapisując się na kurs prawa jazdy w ośrodku szkolenia kierowców
2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wymaganego dla danej kategorii  
3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (badania lekarskie należy wykonać przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy - nasza szkoła organizuje badania lekarskie dla kursantów)
4.  orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (badania psychologiczne należy wykonać przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy kat. C, C+E, D, D+E - nasza szkoła organizuje badania psychologiczne dla kursantów)
5. pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie masz skończonych 18 lat (dokument należy dostarczyć do ośrodka szkolenia kierowców przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy
6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy, jeśli ma być przesłane pocztą 
7. wyraźną fotografię o wymiarach 3.5x4.5 cm (lewy profil twarzy równomiernie oświetlony, z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami - jedynie osoba z wadą wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przed
stawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że taką fotografię ma również w dowodzie tożsamości)
 
Dodatkowo należy dołączyć: 
1. dowód uiszczenia opłaty za egzamin
2. jeżeli osoba chce, aby instruktor nauki jazdy uczestniczył w części praktycznej egzaminu - wniosek z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora
3. jeżeli osoba 3 razy uzyskała negatywny wynik egzaminu teoretycznego lub praktycznego - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dodatkowego
4. dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości) do wglądu lub upoważnienie (jeżeli dokumenty składa inna osoba w imieniu kandydata do egzaminu) 
 
formularz dokument wniosek o wydanie / wymianę prawa jazdy
 
Uwaga! Wniosek należy wydrukować dwustronnie na kartce formatu A4 i złożyć do formatu A5 zaginając kartkę wzdłuż krótszej krawędzi 
 
wniosek o wydanie/wymianę prawa jazdy wzór wniosku z objaśnieniami strona 1 i 4
 
Wniosek z objaśnieniami, jak należy wypełnić formularz w przypadku ubiegania się o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
 
Wniosek z objaśnieniami, jak należy wypełnić formularz w przypadku ubiegania się o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

druk opłata za egzamin na prawo jazdy WORD Katowice Dąbrowa Górnicza Bytom Tychy Jastrzębie-Zdrój Rybnik

 

Druk dotyczy osób zdających egzamin w WORD w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Tychach, Jastrzębiu-Zdroju lub w Rybniku 

dokument formularz zaświadczenie zgoda rodziców na kurs prawa jazdy

 

Formularz oświadczenia dla kursantów w wieku poniżej 18 lat

dokument formularz zaświadczenie zgoda rodziców na egzamin i wydanie prawa jazdy

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na egzamin i wydanie prawa jazdy Formularz oświadczenia dla osób w wieku poniżej 18 lat