X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSŻyjemy w zwariowanych czasach. Lot w kosmos odbywa się coraz szybciej, jazda do biura coraz wolniej.
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > Dla kierowcówWitamy w Szkole Kierowców i Motocyklistów AUTO-MOTO!

Jeśli już jesteś kierowcą, zapraszamy Cię do poszerzenia posiadanych uprawnień na kursach prawa jazdy innych kategorii oraz do skorzystania z dodatkowych szkoleń:

 

Szkolenia dla kierowców zawodowych

Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących drogowy przewóz rzeczy i osób - u nas zrealizujesz nawet w 5 dni !!!
Ekspresowe terminy, zapisy na bieżąco - w przypadku szkoleń okresowych oraz kwalifikacji wstępnej nie czekamy na zebranie całej grupy - szkolenie rozpoczynasz natychmiast !!!
Kwalifikacja wstępna dla kierowców wykonujących drogowy przewóz rzeczy i osób - u nas zrealizujesz ekspresowo !!!
Kursy kwalifikacji wstępnej prowadzimy na bieżąco (zapisać możesz się on-line już teraz wypełniając formularz ZAPISY) - nie czekamy na zebranie całej grupy - szkolenie rozpoczynasz natychmiast, a egzamin na kwalifikację wstępną dla naszych kursantów z terenu województwa śląskiego organizujemy co 2 tygodnie.
  • Kwalifikacja wstępna kat. C 
  • Kwalifikacja wstępna kat. D
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C 
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D
  • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
  • Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona
 
Kwalifikacja wstępna i szkolenie okresowe kierowców zawodowych - najczęściej zadawane pytania
 
 

Co to jest kwalifikacja wstępna?

Kwalifikacja wstępna to szkolenie zakończone egzaminem, który musi zdać każdy kierowca planujący zawodowo wykonywać transport osób (autobusy - kat. D, D+E, D1, D1+E) lub rzeczy (samochody ciężarowe - kat. C, C+E, C1, C1+E), a uprawnienia (prawo jazdy) otrzymał po 10.09.2008 (w przypadku kategorii D, D+E, D1, D1+E) lub po 10.09.2009 (w przypadku kategorii C, C+E, C1, C1+E). Wszyscy kierowcy, którzy prawo jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E otrzymali przed 10.09.2008 oraz wszyscy kierowcy, którzy prawo jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E otrzymali przed 10.09.2009 muszą w odpowiednim terminie ukończyć szkolenie okresowe (trwające 35h). Szkolenie okresowe nie jest zakończone egzaminem. Obowiązkowe terminy ukończenia szkolenia okresowego podajemy w tabeli  w zakładce SZKOLENIA OKRESOWE KIEROWCÓW.

Kto nie musi kończyć kursu z zakresu kwalifikacji wstępnej?

Kwalifikacji wstępnej nie muszą kończyć kierowcy, którzy:

prawo jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E otrzymali przed 10.09.2008 lub prawo jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E otrzymali przed 10.09.2009 (tym osobom wystarczy ukończenie szkolenia okresowego);

- kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E, C, C+E, C1 lub C1+E, jednak nie wykonują przewozu rzeczy/osób zawodowo (mogą zajmować się przewozem rzeczy/osób na "użytek własny" - czyli np. kierować busem wioząc rodzinę na imprezę, przewieźć samochodem ciężarowym własne meble podczas przeprowadzki).   

Jak sprawdzić datę uzyskania uprawnień?

Data uzyskania uprawnień podana jest zawsze na drugiej stronie prawa jazdy, w tabelce w kolumnie oznaczonej numerem 10. Data uzyskania uprawnień nie jest tożsama z datą zdania egzaminu na prawo jazdy. W praktyce po zdanym egzaminie państwowym na prawo jazdy danej kategorii, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) przesyła dokumentację do właściwego dla miejsca zamieszkania wydziału komunikacji (a po nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, która weszła w życie 19.01.2013 WORD tylko uzupełnia profil PPK w systemie). Urzędnik Wydziału Komunikacji sprawdza kompletność, aktualność i poprawność dokumentów a następnie zatwierdza wniosek o wydanie prawa jazdy. To w tym właśnie momencie kierowca uzyskuje uprawnienia do prowadzenia pojazdów danej kategorii - właśnie ta data podawana jest później na dokumencie prawa jazdy w pozycji 10.

Później dopiero Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych zajmuje się wydrukowaniem prawa jazdy, które odbierasz w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania Wydziale Komunikacji.

Data uzyskania uprawnień decyduje o tym, czy kierowca podlega obowiązkowi ukończenia szkolenia w ramach kwalifikacji (wstępnej, wstępnej przyspieszonej, uzupełniającej, uzupełniającej przyspieszonej).

Kwalifikację zakończoną egzaminem musi zdać kierowca, który uprawnienia (prawo jazdy) otrzymał po 10.09.2008 (w przypadku kategorii D, D+E, D1, D1+E) lub po 10.09.2009 (w przypadku kategorii C, C+E, C1, C1+E). Pozostali kierowcy posiadający prawo jazdy tych kateogrii muszą jedynie w odpowiednim terminie ukończyć szkolenie okresowe (trwające 35h). Obowiązkowe terminy ukończenia szkolenia okresowego podajemy w tabeli  w zakładce SZKOLENIA OKRESOWE KIEROWCÓW.

Co to jest kurs na przewóz rzeczy/osób? Czy muszę go skończyć?

Obecnie kursy na przewóz rzeczy oraz kursy na przewóz osób nie są już organizowane. Kierowcy, którzy prawo jazdy kat. C uzyskali do 10.09.2009 (patrz wyżej - data uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami okreśłonej kategorii), oraz kierowcy, którzy prawo jazdy kat. D uzyskali do 10.09.2008, i ukończyli odpowiednio kurs na przewóz rzeczy / kurs na przewóz osób, muszą jedynie w terminie wymaganym przepisami ukończyć szkolenie okresowe.

Kiedy muszę skończyć szkolenie okresowe?

Obowiązkowe terminy ukończenia szkolenia okresowego podajemy w tabeli  w zakładce SZKOLENIA OKRESOWE KIEROWCÓW.

Czy badania lekarskie i zaświadczenie wydane przed kursem na prawo jazdy mogą być wykorzystane przy kwalifikacji wstępnej lub szkoleniu okresowym?

Niestety badania lekarskie wykonane przed kursem na prawo jazdy nie są ważne przy kwalifikacji wstępnej ani też przy szkoleniu okresowym.

Zaświadczenie wydane kandydatowi na kierowcę przed kursem na prawo jazdy potwierdza jedynie  zdolność do kierowania pojazdami danej kategorii. Lekarz wystawia takie zaświadczenie na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym i stwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami danej kategorii. Orzeczenie lekarza w tym zakresie daje wyłącznie prawo do rozpoczęcia kursu i uzyskania prawa jazdy określonej kategorii. Jednak nie uprawnia do rozpoczęcia pracy w zawodzie kierowcy.

Pracę w transporcie drogowym jako kierowca przewożący towary lub kierowca autobusu przewożący pasażerów można rozpocząć po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej lub  po ukończeniu szkolenia okresowego (zależnie od daty uzyskania uprawnień). W przypadku tych kursów wymagane od kierowcy jest orzeczenie lekarskie wydane na podstawie art. 39j ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym. Lekraz musi potwierdzić w zaświadczeniu, że osoba jest zdolna do podjęcia pracy zawodowej na stanowisku kierowcy. Dodatkowo kierowca musi przejść również badania psychologiczne (psychotechniczne) i uzyskać zaświadczenie uprawnionego do przeprowadzania tego typu badań psychologa, w którym potwierdzony zostanie brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Kiedy należy przejść badania lekarskie i badania psychotechniczne? Przed czy po kursie kwalifikacji wstępnej?

Zarówno badania lekarskie jak i psychotechniczne należy przejść przed ukończeniem kursu kwalifikacji zawodowej, aby uzyskać orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne  z datą wcześniejszą przed data wydania świadectwa kwalifikacji. Aby uzyskać wpis o posiadanych uprawnieniach do wykonywania zawodowo transportu osób lub rzeczy, kierowca udaje się z kompletem dokumentów (orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu i ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej) do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy.

Jeśli posiadam prawo jazdy kat. D i ukończony kurs kwalifikacji wstępnej, to czy po zdaniu egzaminu na kat. D+E muszę ponownie kończyć kwalifikację?

Nie ma takiej konieczności. Kurs kwalifikacji wstępnej kierowca kończy tylko 1 raz. Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną kierowca uzyskuje od razu uprawnienia do wykonywania zawodowo transportu rzeczy (lub osób) dla całej grupy kategorii pojazdów - czyli odpowiednio dla kat. C, C1, C+E, C1+E (lub D, D1, D+E, D1+E).

Tak więc poszerzenie uprawnień w zakresie transportu rzeczy lub w zakresie transportu osób nie pwooduje konieczności ukończenia ponownie kwalifikacji wstępnej. jedynie kierowcy, którzy ukończyli kwalifikację wstępną w zakresie np. przewozu rzeczy i planują rozszerzenie uprawnień na przewóz osób (lub odwrotnie - mają skończoną kwalifikację na przewóz osób, ale planują również zawodowo zajmować się przewozem rzeczy) będą musieli ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.

Szczegółowo piszemy o tym w zakładce KWALIFIKACJA WSTĘPNA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH - w tabeli można łatwo sprawdzić, jaki kurs, kto i w jakim terminie zobowiązany jest ukończyć.

Warto dokładnie sprawdzić, czy musisz kończyć ponownie kwalifikację wstępną (a jeśli tak, to jaki kurs - może tylko dużo krótszy i tańszy kurs uzupełniający). Niestety bywa tak, że ośrodki szkolenia kierowców przekazują kierowcom błędne informacje w tym zakresie, aby zmusić osobe rozszerzającą swoje uprawnienia o kat. +E do ukońćzenia ponownie pełnego kursu kwalifikacji wstępnej.  

Jeśli posiadam prawo jazdy kat. C i ukończony kurs kwalifikacji wstępnej oraz ważne szkolenie okresowe, to czy po zdaniu egzaminu na kat. C+E muszę ponownie kończyć kwalifikację lub szkolenie okresowe?

Nie ma takiej konieczności. Jeśli kierowca poszerza swoje uprawnienia o kategorię E, to nie musi ponownie kończyć kursu kwalifikacji wstępnej ani szkolenia okresowego.

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną i/lub po ukończonym szkoleniu okresowym kierowca uzyskuje od razu uprawnienia do wykonywania zawodowo transportu rzeczy (lub osób) dla całej grupy kategorii pojazdów - czyli odpowiednio dla kat. C, C1, C+E, C1+E (lub D, D1, D+E, D1+E), bez względu na to, czy w danym momencie posiada tylko prawo jazdy kat. C, czy też od razu prawo jazdy kat. C+E, itd.

Czy do przewozu materiałów na terenie zakładu pracy (bez wyjeżdżania poza rejon zakładu) muszę mieć kwalifikację wstępną, czy wystarczy prawo jazdy kat. C?

Ponieważ - jak wynika z treści pytania - pracownik będzie zawodowo zajmował się transportem towarów (rzeczy), musi przed podjęciem pracy za swoim stanowisku ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej i zdać egzamin w zakresie kwalifikacji na przewóz rzeczy. Jedynie kierowca, który prawo jazdy kat. C uzyskał przed 10.09.2009, może bez kwalifikacji wstępnej - jednak po przejściu w odpowiednim terminie szkolenia okresowego - zajmować się transportem rzeczy/towarów zawodowo.

Doskonalenie Techniki Jazdy

(jazda w warunkach specjalnych, wychodzenie z poślizgu, ekonomiczna jazda w terenie oraz w ruchu miejskim)
 
Obsługa i Eksplotacja Pojazdu
- szkolenie prowadzone z podziałem na grupy pojazdów odpowiadające poszczególnym kategoriom prawa jazdy
(podstawowy zestaw narzędzi do obsługi, diagnostyki i naprawy pojazdu, samodzielna wymiana części i płynów eksploatacyjnych, podstawowe czynności diagnostyczne, usuwanie awarii na drodze)