X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSRenault-Forum:
- Odsprzedam bilet miesięczny na autobus. Samochód naprawili wcześniej niż oczekiwałem
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > Nowe ceny egzaminów i opłat za wydanie dokumentówNowe ceny egzaminów i opłat za wydanie dokumentów 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało dwa rozporządzenia dotyczące nowych opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy oraz opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

W związku z tym od 19 stycznia 2013 roku za wydanie prawa jazdy zapłacimy 100 złotych, za wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35 złotych, a za  wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem - 30 złotych.

Do 19.01.2013 r. za wydanie prawa jazdy płaciliśmy 76 złotych.

Drugie rozporządzenie dotyczy wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

W związku z tym od 19 stycznia 2013 roku za egzamin państwowy na prawo jazdy zapłacimy:

1) 30 złotych - część teoretyczna egzaminu państwowego;

2) 140 złotych - część praktyczna egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

3) 180 złotych - część praktyczna egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii: A1, A2 lub A;

4) 140 złotych - część praktyczna egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;

5) 170 złotych - część praktyczna egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii: B1, C1, D1, T;

6) 200 złotych - część praktyczna egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii: C, D, B+E;

7) 245 złotych - część praktyczna egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

8) 125 złotych - część praktyczna egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

AKT PRAWNY: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

AKT PRAWNY: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 

W dniu 20 kwietnia 2013 roku weszły w życie kolejne zmiany w zakresie zasad regulowania opłat za egzamin praktyczny i teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Zasady wprowadzone w styczniu 2013 roku były niekorzystne dla zdających - w przypadku nie zaliczenia części teoretycznej egzaminu opłata za część praktyczną przepadała. Podobnie w przypadku nie stawienia się na egzamin w wyznaczonym przez WORD terminie. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów  niweluje wprowadzone zmiany.

Nowe zasady obowiązujące od dnia 20 kwietnia 2013 roku:

  • Kandydat na kierowcę ma prawo poinformować Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu państwowego, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Zawiadomienie musi mieć formę pisemną. Kandydat nie musi podawać w nim przyczyny swojej nieobecności. , bez podawania przyczyn. Wówczas pobrana opłata egzaminacyjna (zarówno za część teoretyczną, jak i praktyczną egzaminu) podlega zgodnie z życzeniem kandydata zwrotowi lub zaliczeniu na poczet egzaminu w innym terminie.

  • Kandydat na kierowcę, który wpłacił należność zarówno za część teoretyczną, jak i praktyczną egzaminu na prawo jazdy, jednak nie przystąpił do egzaminu praktycznego ze względu na negatywny wynik części teoretycznej (nie zdał testów), nie traci już opłaty za egzamin praktyczny. Wniesiona opłata za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy podlega na wniosek osoby egzaminowanej zwrotowi lub zostaje zaliczona na poczet praktycznej części egzaminu państwowego, która zostanie przeprowadzona w innym terminie, po pozytywnym zaliczeniu przez kandydata części teoretycznej.

  • Zawsze w przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty egzaminacyjnej, WORD ma prawo pomniejszyć zwracaną opłatę o koszt zwrotu (opłata manipulacyjna), jednak w wysokości nie większej niż 10% wartości zwracanej opłaty. PRZYKŁAD: kandydat na kierowcę wpłacił za egzamin państwowy na prawo jazdy kat. B opłatę w wysokości 170 zł (140 zł za część praktyczną + 30 zł za część teoretyczną) Podszedł do egzaminu teoretycznego, jednak uzyskał wynik negatywny. Tym samym nie może w uzgodnionym już terminie podchodzić do egzmainu praktycznego. Występuje z wnioskiem o zwrot opłaty 140 zł za część praktyczną egzaminu - WORD ma prawo potraćić nie więcej niż 10% z 140 zł = nie więcej niż 14 zł opłaty manipulacyjnej.%

  • W przypadku osób, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wniosły opłatę za egzamin państwowy, a wojewódzki ośrodek ruchu drogowego nie przeprowadził dla nich egzaminu państwowego, opłata ta podlega zaliczeniu na poczet egzaminu państwowego przeprowadzanego po dniu wejścia w życie rozporządzenia albo podlega zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.