X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSwww.facebook.pl/osk.automoto.szkolenia
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > Kwalifikacja wstępna dla kierowców - program szkoleniaZgodnie z treścią ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r., z późn. zm.) szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej kierowców składa się z 2 części. Część podstawowa jest wspólna dla wszystkich kategorii prawa jazdy. Część specjalistyczna została opracowana odrębnie dla kierowców wykonujących zawodowo przewóz rzeczy (prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E) oraz dla kierowców wykonujących zawodowo przewóz osób (prawo jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E).

Poniżej prezentujemy szczegółowy zakres tematyczny szkolenia w zakresie części podstawowej kwalifikacji wstępnej. Przy poszczególnych blokach tematycznych podano również ilość obowiązkowych godzin szkolenia.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA oraz KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

- zakres tematyczny szkolenia - część podstawowa

łącznie 195h szkolenia w trakcie kursu kwalifikacji wstępnej pełnej

lub 97h szkolenia w trakcie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 30h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 15h):

1.1.1. charakterystyka momentu obrotowego,

1.1.2. charakterystyka mocy,

1.1.3. charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa przez silnik,

1.1.4. optymalny zakres użytkowy obrotomierza,

1.1.5. optymalny zakres prędkości obrotowej dla zmiany biegów.

1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 25h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 15h):

1.2.1. szczególne cechy dwuobwodowego układu hamulcowego wyposażonego w pneumatyczne urządzenie przenoszące,

1.2.2. granice zastosowania układów hamulcowych i zwalniaczy,

1.2.3. mieszane stosowanie układu hamulcowego i zwalniacza,

1.2.4. najlepsza relacja między prędkością a przełożeniem skrzyni biegów,

1.2.5. wykorzystanie nośności pojazdu,

1.2.6. zastosowanie układów hamulcowych na pochyłościach,

1.2.7. postępowanie w przypadku awarii urządzeń służących bezpieczeństwu.

2. Stosowanie przepisów

2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 30h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 15h):

2.1.1. maksymalny czas pracy kierowcy w transporcie drogowym,

2.1.2. stosowanie rozporządzeń: Rady (EWG) nr 3821/85 i Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006; kary za nieużywanie, nieprawidłowe używanie i ingerencję w urządzenie rejestrujące,

2.1.3. prawa i obowiązki kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego.

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 30h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 15h):

3.1.1. rodzaje wypadków przy pracy w transporcie drogowym,

3.1.2. statystyka wypadków drogowych,

3.1.3. udział samochodów ciężarowych/autokarów w wypadkach drogowych,

3.1.4. statystyki dotyczące zabitych i rannych w wypadkach drogowych,

3.1.5. straty materialne i finansowe.

3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 15h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 7h):

3.2.1. problemy związane z międzynarodową przestępczością transgraniczną i przemytem,

3.2.2. środki zapobiegawcze,

3.2.3. metody i cele działań przestępczych,

3.2.4. przepisy prawa i obowiązki kierowcy oraz obowiązki przewoźnika w tym zakresie.

3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 20h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 10h):

3.3.1. zasady ergonomii,

3.3.2. zachowania i postawy stanowiące zagrożenie,

3.3.3. kondycja fizyczna i ćwiczenia sprawnościowe,

3.3.4. ochrona osobista.

3.4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 10h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 5h):

3.4.1. zasady zdrowego, regularnego odżywiania,

3.4.2. wpływ alkoholu, narkotyków lub innych substancji na zachowanie,

3.4.3. objawy, przyczyny, skutki zmęczenia i stresu,

3.4.4. zasadnicza rola podstawowego cyklu pracy/odpoczynku.

3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 20h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 10h):

3.5.1. ocena sytuacji krytycznej,

3.5.2. unikanie komplikacji w razie wypadku,

3.5.3.wzywanie pomocy,

3.5.4.pomoc poszkodowanym i udzielanie pierwszej pomocy,

3.5.5. postępowanie w razie pożaru,

3.5.6. ewakuacja osób z samochodu ciężarowego/pasażerów z autobusu,

3.5.7. zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich pasażerów,

3.5.8. reakcja na akty agresji,

3.5.9. podstawowe zasady sporządzania informacji z wypadku.

3.6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 15h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 5h):

3.6.1. znaczenie poziomu usług świadczonych przez kierowcę dla przewoźnika,

3.6.2. rola kierowcy,

3.6.3. kontakty kierowcy z innymi osobami w czasie pracy,

3.6.4. utrzymanie pojazdu,

3.6.5. organizacja pracy,

3.6.6. handlowe i finansowe skutki sporów występujących w pracy kierowcy.