X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSJapończycy mają wyrafinowaną metodę szmuglowania stali do USA. Malują ją, montują cztery koła i nazywają całość samochodem. Henry Ford
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > OD KIEDY MOGĘ ZDAWAĆ NA PRAWO JAZDY?OD KIEDY MOGĘ ZDAWAĆ NA PRAWO JAZDY?

- krótki przewodnik po nowych przepisach

14 lat

- za zgodą rodziców/opiekunów możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. AM i zdać egzamin na prawo jazdy kat. AM - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim o masie własnej do 350 kg (jednym słowem - quadem), osiągającym prędkość do 45 km/h

16 lat 

- za zgodą rodziców/opiekunów możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. A1 i zdać egzamin na prawo jazdy kat. A1 - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim o masie własnej do 350 kg (jednym słowem - quadem), osiągającym prędkość do 45 km/h, ale również motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³, mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,95 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg oraz motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

- za zgodą rodziców/opiekunów możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. B1 i zdać egzamin na prawo jazdy kat. B1 - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania czterokołowcem przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków (z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla), którego masa własna nie przekracza 400 kg w przypadku przewozu osób i 550 kg w przypadku przewozu rzeczy, uprawnia również do kierowania pojazdami określonymi w zakresie kategorii AM (czyli motorowery oraz czterokołowce lekkie o masie własnej do 350 kg, osiągające prędkość do 45 km/h)

- za zgodą rodziców/opiekunów możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. T i zdać egzamin na prawo jazdy kat. T - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania traktorem oraz traktorem z przyczepą lub przyczepami

18 lat 

- możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. A2 i zdać egzamin na prawo jazdy kat. A2 - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim o masie własnej do 350 kg (jednym słowem - quadem), osiągającym prędkość do 45 km/h jak również motocyklem o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg oraz motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

- możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. B i zdać egzamin na prawo jazdy kat. B - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, również z przyczepą o dmc nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, mikrobusem, jeśli posiada do 9 miejsc siedzących, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

- możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. B+E i zdać egzamin na prawo jazdy kat. B+E - czyli uzyskać uprawnienia do kierowaniapojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, z przyczepą o dmc nie przekraczającej rzeczywistej masy własnej pojazdu ciągnącego, traktorem oraz traktorem z przyczepą lub przyczepami (czyli kat. B+E daje również takie same uprawnienia, jak prawo jazdy kat. T)
 
- jeśli wraz z kursem nauki jazdy rozpoczniesz jednocześnie kurs kwalifikacji wstępnej pełnej na przewóz rzeczy, to możesz w wieku 18 lat ukończyć kurs nauki jazdy kat. C i zdać egzamin na prawo jazdy kat. C - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, oraz ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, w tym również wymienionymi powyżej pojazdami z przyczepą lekką
 
20 lat 
 
- jeśli posiadasz już prawo jazdy kat. A2 od conajmniej 2 lat, to możesz w wieku 20 lat ukończyć kurs nauki jazdy kat. A i zdać egzamin na prawo jazdy kat. A - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania motocyklem lub motocyklem z przyczepą
 
21 lat 
 
-  możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. C1 i zdać egzamin na prawo jazdy kat. C1 - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym
 
-  możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. C i zdać egzamin na prawo jazdy kat. C - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, oraz ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, w tym również wymienionymi powyżej pojazdami z przyczepą lekką
 
-  możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. C+E i zdać egzamin na prawo jazdy kat. C+E - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określonym w kategorii C łącznie z przyczepą (czyli pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, wraz z przyczepą); pojazdem wolnobieżnym lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub z przyczepami
 
-  możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. C1+E i zdać egzamin na prawo jazdy kat. C1+E - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kat. C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego; ciągnikiem rolniczym z przyczepą (z przyczepami)
 
- jeśli wraz z kursem nauki jazdy rozpoczniesz jednocześnie kurs kwalifikacji wstępnej pełnej na przewóz osób, to możesz w wieku 21 lat ukończyć kurs nauki jazdy kat. D i zdać egzamin na prawo jazdy kat. D - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania autobusem, pojazdem wolnobieżnym lub ciągnikiem rolniczym oraz wymienonymi powyżej pojazdami z przyczepą lekką
 
 
24 lata 
 
- możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. A i zdać egzamin na prawo jazdy kat. A - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania motocyklem lub motocyklem z przyczepą
 
- możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. D i zdać egzamin na prawo jazdy kat. D - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania autobusem, pojazdem wolnobieżnym lub ciągnikiem rolniczym oraz wymienonymi powyżej pojazdami z przyczepą lekką
 
- możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. D1 i zdać egzamin na prawo jazdy kat. D1 - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 
- możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. D+E i zdać egzamin na prawo jazdy kat. D+E - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania autobusem, pojazdem wolnobieżnym lub ciągnikiem rolniczym  z przyczepą 
 
- możesz ukończyć kurs nauki jazdy kat. D1+E i zdać egzamin na prawo jazdy kat. D1+E - czyli uzyskać uprawnienia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą