X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSTo prawda, że większość ludzi zmienia się za kierownicą. Silnik ma niesamowitą władzę nad duszą człowieka.
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > Kategorie prawa jazdy 

Prawo jazdy kat. A
Uprawnienia motocykl oraz motocykl z z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
Wymagania wiek - skończone 24 lata(kurs można rozpocząć w wieku 20 lat, jeśli posiada się już prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat)
Szkolenie teoretyczne - 30 godzin szkolnych (45 min.), praktyczne - 20 godzin 
Prawo jazdy kat. A1
Uprawnienia motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³, mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,95 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg; motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW; pojazdy określone dla prawa jazdy kat. AM
Wymagania wiek - skończone 16 lat
Szkolenie teoretyczne - 30 godzin szkolnych (45 min.), praktyczne - 20 godzin
Prawo jazdy kat. A2
Uprawnienia motocykl o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg, motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdy określone w zakresie prawa jazdy kat. AM
Wymagania wiek - skończone 18 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 18 lat)
Szkolenie teoretyczne - 30 godzin szkolnych (45 min.), praktyczne - 20 godzin 
Prawo jazdy kat. AM
Uprawnienia motorower lub czterokołowiec lekki o masie własnej do 350 kg, osiągający prędkość do 45 km/h
Wymagania wiek - skończone 14 lat  (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 14 lat)
Szkolenie teoretyczne - 5 godzin szkolnych (45 min.), praktyczne - 5 godzin
Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia
- pojazd samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla  
-wymieniony powyżej pojazd z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t
- ciągnik rolniczy oraz pojazd wolnobieżny
Wymagania wiek - skończone 18 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 18 lat)
Szkolenie teoretyczne - 30 godzin szkolnych (45 min.), praktyczne - 30 godzin (jeśli osoba posiada prawo jazdy kat. B1, szkolenie praktyczne = 20 godzin)
Prawo jazdy kat. B1
Uprawnienia
czterokołowiec przeznaczony do przewozu osób lub ładunków (z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla), którego masa własna nie przekracza 400 kg w przypadku przewozu osób i 550 kg w przypadku przewozu rzeczy, prawo jazdy kat. B1 uprawnia również do kierowania pojazdami określonymi w zakresie kategorii AM (czyli motorowery oraz czterokołowce lekkie o masie własnej do 350 kg, osiągające prędkość do 45 km/h)
Wymagania wiek - skończone 16 lat  (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 16 lat)
Szkolenie teoretyczne - 30 godzin szkolnych (45 min.), praktyczne - 30 godzin
Prawo jazdy kat. B+E
Uprawnienia
- pojazd samochodowym określony w kat. B z przyczepą
- ciągnik rolniczy z przyczepą (z przyczepami)
Wymagania wiek - skończone 18 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B
Szkolenie teoretyczne - 20 godzin, praktyczne - 15 godzin
Prawo jazdy kat. C
Uprawnienia
- pojazd samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
- ciągnik rolniczy oraz pojazd wolnobieżny
Wymagania wiek - skończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B (w przypadku rozpoczęcia równolegle kursu kwalifikacji wstępnej pełnej na przewóz rzeczy istnieje możliwość rozpoczęcia kursu kat. C i przystąpienia do egzaminu w wieku 18 lat)
Szkolenie teoretyczne - 20 godzin, praktyczne - 30 godzin
Prawo jazdy kat. C1
Uprawnienia
- pojazd samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu
- ciągnik rolniczy oraz pojazd wolnobieżny
Wymagania wiek - skończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B
Szkolenie teoretyczne - 20 godzin, praktyczne - 20 godzin
Prawo jazdy kat. C+E
Uprawnienia
- pojazd samochodowym określony w kat. C z przyczepą
- ciągnik rolniczy z przyczepą (z przyczepami)
Wymagania wiek - skończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. C
Szkolenie teoretyczne - 20 godzin, praktyczne - 25 godzin
Prawo jazdy kat. C1+E
Uprawnienia
- zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składający się z pojazdu ciągnącego określonego w kat. C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego
- ciągnik rolniczy z przyczepą (z przyczepami)
Wymagania wiek - skończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. C1
Szkolenie teoretyczne - 20 godzin, praktyczne - 20 godzin
Prawo jazdy kat. D
Uprawnienia
- autobus
- ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny
Wymagania wiek - skończone 24 lata, posiadanie prawa jazdy kat. B (w przypadku rozpoczęcia równolegle kursu kwalifikacji wstępnej pełnej na przewóz osóbistnieje możliwość rozpoczęcia kursu kat. D i przystąpienia do egzaminu w wieku 21 lat)
Szkolenie teoretyczne - 20 godzin, praktyczne - 60 godzin
Prawo jazdy kat. D1
Uprawnienia
- autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą
- ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny
Wymagania wiek - skończone 24 lata, posiadanie prawa jazdy kat. B
Szkolenie teoretyczne - 20 godzin, praktyczne - 30 godzin
Prawo jazdy kat. D+E
Uprawnienia
- pojazd samochodowym określony w kat. D z przyczepą
- ciągnik rolniczy z przyczepą (z przyczepami)
Wymagania wiek - skończone 24 lata, posiadanie prawa jazdy kat. D
Szkolenie teoretyczne - 20 godzin, praktyczne - 25 godzin
Prawo jazdy kat. D1+E
Uprawnienia
- zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składający się z pojazdu ciągnącego określonego w kat. D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego
- ciągnik rolniczy z przyczepą (z przyczepami)
Wymagania wiek - skończone 24 lata, posiadanie prawa jazdy kat. D1
Szkolenie teoretyczne - 20 godzin, praktyczne - 20 godzin
Prawo jazdy kat. T
Uprawnienia
ciągnik rolniczy z przyczepą (z przyczepami) lub pojazd wolnobieżny
Wymagania wiek - skończone 16 lat
Szkolenie teoretyczne - 30 godzin szkolnych (45 min.), praktyczne - 20 godzin

UWAGA! Wymagana ustawowo ilość godzin zajęć teoretycznych jest mniejsza, jeśli osoba rozpoczyna jednocześnie szkolenie w zakresie więcej niż jednej kategorii.

  • dla kategorii prawa jazdy A, A1, B, B1, T liczba godzin zajęć teoretycznych ulega zmniejszeniu o 10 godzin dla każdej kategorii
  • dla kategorii prawa jazdy C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E liczba godzin zajęć teoretycznych ulega zmniejszeniu o 5 godzin dla każdej kategorii