X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSO ludziach posiadających samochód nie powinno mówić się zmotoryzowani tylko skołowani.
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > taryfikator mandatówTaryfikator mandatów - wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wykroczenia dotyczące ruchu drogowego 

Aktualna podstawa prawna:

 Dz.U. 2011 nr 105 poz. 615

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 Dz.U. 2011 nr 14 poz. 68

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1249

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2023

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 

Lp. Naruszenie Grzywna w zł
Taryfikator mandatów - I. Przepisy o ruchu pieszych
  Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:  
1. 1) na przejściach dla pieszych 50 zł
2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 zł
3. Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100 zł
4. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50 zł
5. Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50 zł
  Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:  
6. 1) na obszarze zabudowanym 50 zł
7. 2) na obszarze niezabudowanym 100 zł
8. Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 zł
9. Przebieganie przez jezdnię 50 zł
10. Chodzenie po torowisku 50 zł
11. Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 100 zł
12. Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza 50 zł
13. Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50 zł
14. Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50 zł
15. Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 zł
16. Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 50 zł
17. Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50 zł
Taryfikator mandatów - II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
TARYFIKATOR MANDATÓW A) Zasady ogólne i przepisy porządkowe
18. Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150 zł
19. Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100 zł
20. Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 250 zł
21. Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 zł
  Przewożenie dziecka w pojeździe:  
22. 1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci 150 zł
23. 2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera 150 zł
24. Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100 zł
25. Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem 100 zł
26. Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego 100 zł
27. Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 150 zł
28. Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200 zł
29. Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 zł
30. Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150 zł
31. Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150 zł
32. Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 300 zł
TARYFIKATOR MANDATÓW B) Włączanie się do ruchu
33. Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300 zł
34. Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 200 zł
35. Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego 200 zł
TARYFIKATOR MANDATÓW C) Prędkość i hamowanie
36. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h do 50 zł 
37. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h 50 zł - 100 zł 
38. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 - 30 km/h 100 zł - 200 zł 
39. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h 200 zł - 300 zł
40. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 zł km/h 300 zł - 400 zł
41. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 51 km/h 400 zł - 500 zł 
42. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie 100 zł - 300 zł
43. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 50 zł - 200 zł
44. Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 200 zł
45. Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu zgodnie z lp. 36 - 41
TARYFIKATOR MANDATÓW D) Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
46. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200 zł - 400 zł
47. Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200 zł
48. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru 200 zł
49. Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150 zł
50. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250 zł
TARYFIKATOR MANDATÓW E) Wymijanie, omijanie i cofanie
51. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 zł
52. Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250 zł
53. Utrudnianie ruchu podczas cofania 50 zł - 200 zł
54. Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200 zł
TARYFIKATOR MANDATÓW F) Wyprzedzanie
55. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 zł
56. Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200 zł
  Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:  
57. ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu 250 zł
58. kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250 zł
59. Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300 zł
60. Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300 zł
61. Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 300 zł
62. Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 300 zł
63. Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu 300 zł
63a Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 200 zł
64. Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 zł
65. Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia 100 zł
66. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300 zł
TARYFIKATOR MANDATÓW G) Przecinanie się kierunków ruchu
67. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 zł
68. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350 zł
69. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 350 zł
70. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350 zł
70a Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić 350 zł
71. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350 zł
72. Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350 zł
73. Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300 zł
74. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100 zł
75. Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300 zł
76. Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł
77. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250 zł
78. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100 zł
79. Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł
TARYFIKATOR MANDATÓW H) Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
80. Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 zł
81. Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni 100 zł
82. Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100 zł
83. Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100 zł
84. Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100 zł
TARYFIKATOR MANDATÓW I) Holowanie
85. Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250 zł
86. Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250 zł
87. Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250 zł
88. Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250 zł
89. Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250 zł
90. Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250 zł
  Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:  
91. 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100 zł
92. 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150 zł
93. 3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150 zł
94. 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100 zł
95. 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50 zł
TARYFIKATOR MANDATÓW J) Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
96. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50 zł
96a Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub paa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić 50 zł
97. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50 zł
97a Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku 50 zł
98. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp 98a 50 zł
98a Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru 200 zł
99. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50 zł
100. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100 zł
101. Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd uchylone 24.05.2011 r. 150 zł
102. Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny  uchylone 24.05.2011 r. 100 zł
103. Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych 50 zł
104. Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100 zł
105. Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100 zł
106. Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 50 zł
107. Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 100 zł
108. Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50 zł
109. Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi 50 zł
110. Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt 50 zł
111. Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia 50 zł
112. Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach 50 zł
113. Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 50 zł
114. Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50 zł
115. Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 50 zł
116. Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 50 zł
117. Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50 zł
118. Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50 zł
TARYFIKATOR MANDATÓW K) Autostrady i drogi ekspresowe
119. Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł
120. Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł
121. Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250 zł
122. Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300 zł
123. Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300 zł
124. Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł
TARYFIKATOR MANDATÓW L) Zatrzymanie i postój
125. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 100 zł - 300 zł
126. Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego 100 zł
  Zatrzymywanie pojazdu:  
127. 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 300 zł
128. 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi 100 zł - 300 zł
129. 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200 zł
130. 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100 zł
131. 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100 zł
132. 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100 zł
133. 7) przy lewej krawędzi jezdni 100 zł
134. 8) na pasie między jezdniami 100 zł
135. 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości 100 zł
136. 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100 zł
137. 11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru 100 zł
138. Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150 zł
139. Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100 zł
140. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100 zł
141. Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 150 zł - 300 zł
142. Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100 zł
143. Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100 zł
144. Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100 zł
145. Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100 zł
146. Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m 200 zł - 300 zł
TARYFIKATOR MANDATÓW M) Używanie świateł zewnętrznych
147. Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200 zł
148. Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 zł
149. Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100 zł
150. Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200 zł
151. Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150 zł - 300 zł
152. Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200 zł
153. Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100 zł
154. Używanie "szperacza" podczas jazdy 100 zł
N) Używanie pojazdów w ruchu drogowym
155. Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300 zł
156. Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200 zł
157. Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 200 zł
158. Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100 zł
159. Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50 zł
160. Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 100 zł
161. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100 zł
162. Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe 200 zł
  Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:  
163. 1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 200 zł
164. 2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone 50 zł
165. 3) kierującego innym pojazdem 200 zł
166. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 200 zł
167. Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200 zł
168. Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 200 zł
169. Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100 zł
170. Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50 zł
171. Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem do 300 zł
172. Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji 100 zł
173. Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100 zł
174. Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 100 zł
TARYFIKATOR MANDATÓW O) Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
175. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200 zł
176. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 100 zł
177. Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 150 zł
178. Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 200 zł
179. Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 150 zł
180. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 100 zł - 300 zł
TARYFIKATOR MANDATÓW P) Przewóz osób
181. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
182. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł
183. Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem, że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiedni lp. 36-41 lub 182 100 zł
184. Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości stosuje się odpowiednio lp. 36-41 100 zł
185. Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 50 zł
Taryfikator mandatów - III. Kierujący
  Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą:  
186. 1) uprawnień do kierowania pojazdami 500 zł
187. 2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300 zł
188. Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym 100 zł
189. Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 zł
Taryfikator mandatów - IV. Inne wykroczenia
190. Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 400 zł
191. Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300 zł
192. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300 zł
  Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:  
193. 1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do speł ie ia swojego przeznaczenia 50 zł - 200 zł
194. 2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50 zł
195. Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50 zł - 200 zł
196. Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli 100 zł
197. Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 50 zł
198. Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200 zł
199. Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 200 zł
200. Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 200 zł - 500 zł
Taryfikator mandatów - V. Znaki i sygnały drogowe
  Niestosowanie się do znaków:  
201. 1) B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..." 250 zł
202. 2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." 250 zł
203. 3) C-12 "ruch okrężny" 250 zł
204. 4) B-15 do B-17 "zakaz wjazdu..." 150 zł
204a 4a) B-5, B-18, B-19 "zakaz wjazdu sam.ciężarowych ..." 350 zł
205. 5) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." 100 zł
206. 6) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" 100 zł
207. 7) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" 100 zł
208. 8) B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników 200 zł
209. 9) B-35 "zakaz postoju" 100 zł
210. 10) B-36 "zakaz zatrzymywania się" 100 zł
211. 11) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..." 100 zł
212. 12) B-39 "strefa ograniczonego postoju" 100 zł
213. 13) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." 250 zł
214. 14) C-13 "droga dla rowerów" 100 zł
215. 15) C-14 "prędkość minimalna" 100 zł
216. 16) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" 400 zł
217. 17) BT-1 "ograniczenie prędkości" 100 zł
218. 18) BT-3 "blokada zwrotnicy" 200 zł
219. 19) P-2 "linia pojedyncza ciągła" 100 zł
220. 20) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" 200 zł
221. 21) P-4 "linia podwójna ciągła" 200 zł
222. 22) P-7b "linia krawędziowa ciągła" 100 zł
223. 23) P-17 "linia przystankowa" 100 zł
224. 24) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" 200 zł
225. 25) P-21 "powierzchnia wyłączona z ruchu" 100 zł
226. Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" 100 zł
227. Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym 100 zł
  Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:  
228. 1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS" 100 zł
229. 2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego" 100 zł
230. 3) D-18 lub D-18a "parking..." 100 zł
231. 4) D-18, D-18a lub D-18b "parking..." z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 500 zł
232. 5) P-20 "koperta" z symbolem osoby niepełnosprawnej lub P-24 "miejsce dla postoju osoby niepełnosprawnej" umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b 500 zł
233. 6) D-19 "postój taksówek" 100 zł
234. 7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka kierunkowa..." 250 zł
235. 8) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" 200 zł
236. 9) P-18 "stanowisko postojowe" 100 zł
237. 10) P-20 "koperta" 100 zł
  Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:  
238. 1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony 100 zł
239. 2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza 100 zł
240. 3) kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione 300 zł - 500 zł
Taryfikator mandatów - VI. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
241. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym Kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł
242. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka Kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł