X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSPorsche forum
- Złapałem właśnie kapcia, czy lepiej oddać auto w rozliczeniu, czy sprzedawać na własną rękę ?
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > Egzamin teoretyczny na prawo jazdy - film instruktażowyEgzamin teoretyczny na prawo jazdy - film instruktażowy

Od 19 stycznia 2013 roku WORD'y egzaminują kandydatów na kierowców według nowych zasad. Poniżej prezentujemy krok po kroku, jak przebiega egzamin teoretyczny. Zapoznaj się z opisem i obejrzyj film instruktażowy - te informacje pomogą ci zdać egzamin za pierwszym podejściem.

Państwowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest przez egzaminatora wytypowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest warunkiem koniecznym, który umożliwia kandydatowi na kierowcę przystąpienie do egzaminu praktycznego. Podstawą do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego oraz  do ubiegania się o wydanie prawa jazdy określonej kategorii jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego oraz z egzaminu  praktycznego.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy odbywa się w sali egzaminacyjnej w ośrodku WORD. Na początku egzaminu egzaminator sprawdza tożsamość osób egzaminowanych oraz zgodność danych osobowych w dowodzie osobistym, paszporcie lub karcie pobytu z danymi zawartymi w systemie komputerowym i na liście osób zakwalifikowanych. Następnie przydziela każdej osobie stanowisko egzaminacyjne podając jego numer.

Egzaminator wyjaśnia osobom egzaminowanym zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego, podając kolejno: zakres, formę i czas trwania egzaminu, kryteria oceny egzaminu, sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek podczas udzielania odpowiedzi, informację o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora pod rygorem przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego. Egzaminator obowiązkowo upewnia się o zrozumieniu podanych zasad przeprowadzania egzaminu przez wszystkich obecnych. Następnie egzaminator uruchamia urządzenia egzaminacyjne. Podczas trwania egzaminu egzaminator przebywa cały czas w sali egzaminacyjnej i obserwuje osoby egzaminowane rozwiązujące testy. 

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.

Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Pytania są punktowane - za prawidłową odpowiedź można otrzymać 1, 2 lub 3 punkty w zależności od znaczenia danego zagadnienia dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego.

Niewskazanie żadnej odpowiedzi/pominięcie pytania powoduje, że za dane pytanie kandydat na kierowcę otrzymuje 0 punktów.

Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego egzaminu tepretycznego na prawo jazdy jest otrzymanie co najmniej 68 punktów na 74 możliwe do uzyskania punkty

Część podstawowa (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK / NIE
 • pytania ilustrowane są klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścia pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskin znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdięciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, upływie czasu na udzielenie odpowiedzi lub kliknięciu "zakończ egzamin", na ekranie pojawia się wynik egzaminu.

Pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego jest ważny przez okres 6 miesięcy.

Zapoznaj się z filmowym instruktażem do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy - dzięki temu nic cię nie zaskoczy podczas zdawania testów na prawo jazdy w WORD:

 
 

nowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy