X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSNie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż

Jesteś tutaj: Strona główna > Znaki drogowe > Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych

Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych

Znaki (sygnały) świetlne informują kierujących o możliwości lub zakazie kontynuowania jazdy, a pieszych informują o możliwości lub zakazie wejścia na jezdnię.

INNE RODZAJE ZNAKÓW KLIKNIJ NA ZNAK, ABY PRZECZYTAĆ OBJAŚNIENIE
S-1 sygnał czerwony Sygnalizator podstawowy - sygnał czerwony. Oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator S-1 sygnał czerwony S-1 czerwony i żółty Sygnalizator podstawowy - sygnał czerwony i żółty. Sygnał czerwony i żółty nadawane jednocześnie oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony S-1 czerwony i żółty S-1 sygnał zielony Sygnalizator podstawowy - sygnał zielony. Oznacza zezwolenie na wjazd za sygnalizator, z wyjątkiem sytuacji gdy  ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom lub ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielo S-1 sygnał zielony
S-1 sygnał żółty Sygnalizator podstawowy - sygnał żółty. Oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony S-1 sygnał żółty S-2 Sygnalizator z warunkowym zezwoleniem na skręt. Sygnał czerwony wraz z sygnałem zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom S-2 S-2 strzałka w lewo Sygnalizator z warunkowym zezwoleniem na skręt w lewo. Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 S-2 strzałka w lewo
S-3 Sygnalizator kierunkowy. Sygnalizator  S-3 dotyczy kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałkami. Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator S-3 oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu S-3 S-4 Sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony S-4 S-5 Sygnalizator z sygnałami dla pieszych. Sygnały świetlne dla pieszych oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście, sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście S-5
S-6 Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów. Sygnały świetlne dla rowerzystów oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd; sygnał czerwony - zakaz wjazdu na przejazd S-6 S-7 Nakaz opuszczenia pasa ruchu. Sygnał świetlny stały lub migający, nadawany przez sygnalizator S-7, oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką. S-7