X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSJapończycy mają wyrafinowaną metodę szmuglowania stali do USA. Malują ją, montują cztery koła i nazywają całość samochodem. Henry Ford

Jesteś tutaj: Strona główna > Znaki drogowe > Tabliczki do znaków drogowych

Tabliczki do znaków drogowych

Tabliczka umieszczona pod znakiem drogowym precyzuje oraz uzupełnia jego znaczenie.

INNE RODZAJE ZNAKÓW KLIKNIJ NA ZNAK, ABY PRZECZYTAĆ OBJAŚNIENIE
Tabliczka T-1 Odległość od miejsca niebezpiecznego. Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego Tabliczka T-1 Tabliczka T-1a Odległość od początku (końca) drogi lub pasa ruchu. Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu Tabliczka T-1a Tabliczka T-1b Długość tunelu. Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu Tabliczka T-1b
Tabliczka T-2 Długość odcinka drogi z niebezpieczeństwem. Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo Tabliczka T-2 Tabliczka T-3 Koniec niebezpieczeństwa. Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo Tabliczka T-3 Tabliczka T-3a Koniec postoju. Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój Tabliczka T-3a
Tabliczka T-4 Liczba zakrętów. Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów Tabliczka T-4 Tabliczka T-5 Droga kręta. Tabliczka wskazująca początek drogi krętej Tabliczka T-5 Tabliczka T-6a Przebieg drogi z pierwszeństwem. Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) Tabliczka T-6a
Tabliczka T-6b Układ dróg podporządkowanych. Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) Tabliczka T-6b Tabliczka T-6c Przebieg drogi z pierwszeństwem. Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej) Tabliczka T-6c Tabliczka T-6d Przebieg drogi z pierwszeństwem. Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej) Tabliczka T-6d
Tabliczka T-7 Układ torów i drogi. Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym Tabliczka T-7 Tabliczka T-8 Tory tramwajowe. Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe Tabliczka T-8 Tabliczka T-9 Wielkość spadku lub wzniesienia drogi. Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi Tabliczka T-9
Tabliczka T-10 Bocznica kolejowa. Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze Tabliczka T-10 Tabliczka T-11 Przeprawa promowa. Tabliczka wskazująca przeprawę promową Tabliczka T-11 Tabliczka T-12 Podłużny uskok nawierzchni. Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni Tabliczka T-12
Tabliczka T-13 Koleiny. Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein Tabliczka T-13 Tabliczka T-14 Wypadki. Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce Tabliczka T-14 Tabliczka T-15 Wypadki. Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu Tabliczka T-15
Tabliczka T-16 Wyjazd pojazdów uprzywilejowanych. Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce Tabliczka T-16 Tabliczka T-17 Granica państwa. Tabliczka wskazująca granicę państwa Tabliczka T-17 Tabliczka T-18 Zmiana kierunku ruchu. Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce Tabliczka T-18
Tabliczka T-19 Malowanie pasów. Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych Tabliczka T-19 Tabliczka T-20 Długość obowiązywania zakazu. Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje Tabliczka T-20 Tabliczka T-21 Odległość od miejsca, w którym zakaz obowiązuje. Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje Tabliczka T-21
Tabliczka T-22 Nie dotyczy rowerów. Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych Tabliczka T-22 Tabliczka T-23a Dotyczy motocykli. Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy motocykli Tabliczka T-23a Tabliczka T-23b Dotyczy samochodów ciężarowych. Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągników samochodowych Tabliczka T-23b
Tabliczka T-23c Dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych Tabliczka T-23c Tabliczka T-23d Dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą. Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą Tabliczka T-23d Tabliczka T-23e Dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową. Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową Tabliczka T-23e
Tabliczka T-23f Dotyczy autobusów. Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy autobusów Tabliczka T-23f Tabliczka T-23g Dotyczy trolejbusów. Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy trolejbusów Tabliczka T-23g Tabliczka T-23h Dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi Tabliczka T-23h
Tabliczka T-23i Dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi. Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi Tabliczka T-23i Tabliczka T-23j Dotyczy pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę. Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę Tabliczka T-23j Tabliczka T-24 Odholowanie pojazdu. Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela Tabliczka T-24
Tabliczka T-25a Początek zakazu postoju lub zatrzymywania. Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania Tabliczka T-25a Tabliczka T-25b Kontynuacja zakazu postoju lub zatrzymywania. Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania Tabliczka T-25b Tabliczka T-25c Koniec zakazu postoju lub zatrzymywania. Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania Tabliczka T-25c
Tabliczka T-26 Zakaz postoju lub zatrzymywania. Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy całej strony placu Tabliczka T-26 Tabliczka T-27 Przejście dla pieszych uczęszczane przez dzieci. Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci Tabliczka T-27 Tabliczka T-28 Przejazd płatny. Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata Tabliczka T-28
Tabliczka T-29 Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej Tabliczka T-29 Tabliczka T-30 Sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni, gdzie szara część oznacza jezdnię, a biała - chodnik Tabliczka T-30 Tabliczka T-31 Kategoria tunelu. Tabliczka wskazująca kategorię tunelu Tabliczka T-31
Tabliczka T-32 Odstęp od poprzedzającego pojazdu. Tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu Tabliczka T-32 Tabliczka T-33 Telefon alarmowy i gaśnica. Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy Tabliczka T-33 Tabliczka T-34 Pobór opłaty elektronicznej za przejazd. Wskazuje pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną. Znak umieszcza się na drogach krajowych objętych systemem elektronicznej opłaty drogowej pod znakiem z numerem autostrady E-15c, drogi ekspresowej E-15d, innej drogi krajowej: E-15a, E-15f lub E-15g, występującym samodzielnie Tabliczka T-34