X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSRenault-Forum:
- Odsprzedam bilet miesięczny na autobus. Samochód naprawili wcześniej niż oczekiwałem

Jesteś tutaj: Strona główna > Znaki drogowe > Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach,na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach (inne odległości dotyczą znaku A-7 oraz znaków, pod którymi umieszczono tabliczkę T-1).

INNE RODZAJE ZNAKÓW KLIKNIJ NA ZNAK, ABY PRZECZYTAĆ OBJAŚNIENIE
A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo. Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w prawo (jeden zakręt w prawo) A-1 A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo. Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w lewo (jeden zakręt w lewo) A-2 A-3 Niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo. Ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest zakręt w prawo (znak nie określa, ile jest łącznie zakrętów, ani też w jakich kierunkach są kolejne zakręty) A-3
A-4 Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo. Ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest zakręt w lewo (znak nie określa, ile jest łącznie zakrętów, ani też w jakich kierunkach są kolejne zakręty) A-4 Tabliczka T-4 Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów. Tabliczka umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 wskazuje liczbę zakrętów (jeśli liczba zakrętów jest większa niż 2) Tabliczka T-4 Tabliczka T-5 Tabliczka wskazująca początek drogi krętej. Tabliczka umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 wskazuje początek drogi krętej o nieokreślonej liczbie zakrętów Tabliczka T-5
A-5 Skrzyżowanie dróg. Ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami A-5 A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach. Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Grubsza linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu A-6a A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie. Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie. Grubsza linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu A-6b
A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie. Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie. Grubsza linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu A-6c A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony. Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po prawej stronie A-6d A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony. Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po lewej stronie A-6e
A-7 Ustąp pierwszeństwa. Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony A-7 Tabliczka T-6c Tabliczka wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem. Wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej pod znakiem A-7) Tabliczka T-6c Tabliczka T-6d Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych. Wskazuje rzeczywisty układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej pod znakiem A-7) Tabliczka T-6d
A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku A-8 A-9 Przejazd kolejowy z zaporami. Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory A-9 A-10 Przejazd kolejowy bez zapór. Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapor A-10
Tabliczka T-7 Tabliczka wskazująca układ torów i drogi. Wskazuje rzeczywisty układ torów i drogi na przejeździe Tabliczka T-7 A-11 Nierówna droga. Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni A-11 A-11a Próg zwalniający. Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów A-11a
A-12a Zwężenie jezdni - dwustronne. Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu A-12a A-12b Zwężenie jezdni - prawostronne. Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu A-12b A-12c Zwężenie jezdni - lewostronne. Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu A-12c
A-13 Ruchomy most. Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy A-13 A-14 Roboty drogowe. Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach A-14 Tabliczka T-19 Malowanie pasów. Umieszczona pod znakiem A-14 tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych Tabliczka T-19
A-15 Śliska jezdnia. Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem A-15 A-16 Przejście dla pieszych. Ostrzega o przejściu dla pieszych A-16 A-17 Dzieci. Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca A-17
A-18a Zwierzęta gospodarskie. Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich A-18a A-18b Zwierzęta dzikie. Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich A-18b A-19 Boczny wiatr. Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru A-19
A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym. Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy A-20 A-21 Tramwaj. Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe A-21 Tabliczka T-7 Tabliczka wskazująca układ torów i drogi. Wskazuje rzeczywisty układ torów i drogi na przejeździe Tabliczka T-7
A-22 Niebezpieczny zjazd. Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi A-22 A-23 Stromy podjazd. Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi A-23 Tabliczka T-9 Tabliczka wskazująca wielkość spadku lub wzniesienia. Umieszczona pod znakiem A-22 lub A-23 tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia/spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się/obniża o 8 m Tabliczka T-9
A-24 Rowerzyści. Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają A-24 A-25 Spadające odłamki skalne. Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych A-25 A-26 Lotnisko. Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca A-26
A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki. Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego A-27 A-28 Sypki żwir. Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów A-28 A-29 Sygnały świetlne. Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej A-29
A-30 Inne niebezpieczeństwo. Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu A-30 Tabliczka T-8 Tory tramwajowe. Wskazuje miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe Tabliczka T-8 Tabliczka T-10 Bocznica kolejowa lub tor o podobnym charakterze. Wskazuje przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu Tabliczka T-10
Tabliczka T-11 Przeprawa promowa. Wskazuje miejsce przeprawy promowej Tabliczka T-11 Tabliczka T-12 Podłużny uskok nawierzchni. Wskazuje podłużny uskok nawierzchni Tabliczka T-12 Tabliczka T-13 Deformacje nawierzchni w postaci kolein. Wskazuje odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein Tabliczka T-13
Tabliczka T-14 Wypadki. Wskazuje miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce Tabliczka T-14 Tabliczka T-15 Wypadki spowodowane śliską nawierzchnią. Wskazuje miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu Tabliczka T-15 Tabliczka T-16 Wyjazd pojazdów uprzywilejowanych. Wskazuje miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce (tabliczka T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych) Tabliczka T-16
Tabliczka T-17 Granica państwa. Wskazuje granicę państwa Tabliczka T-17 Tabliczka T-18 Nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu. Wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce Tabliczka T-18 A-31 Niebezpieczne pobocze. Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi A-31
A-32 Oszronienie jezdni. Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi A-32 A-33 Zator drogowy. Ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów A-33 A-34 Wypadek drogowy. Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów A-34