X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSMusisz być cały czas w ruchu. Przecież jeszcze żaden pies nie obsikał jadącego samochodu.

Jesteś tutaj: Strona główna > Znaki drogowe > Znaki nakazu

Znaki nakazu

Znaki nakazu C-1 do C-12 oraz C-17 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w najbliższym miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. Znaki nakazu C-13 do C-16 oraz C-18 do C-19 obowiązują od miejsca, w którym zostały ustawione.

INNE RODZAJE ZNAKÓW KLIKNIJ NA ZNAK, ABY PRZECZYTAĆ OBJAŚNIENIE
C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem. Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy C-1 C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem. Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy C-2 C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem. Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy C-3
C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem. Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy C-4 C-5 Nakaz jazdy prosto. Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy C-5 C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo. Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy C-6
C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo. Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy C-7 C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo. Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy C-8 C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku. Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy C-9
C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku. Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy C-10 C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku. Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej lub z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy C-11 C-12 Ruch okrężny. Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie C-12
C-13 Droga dla rowerów. Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi C-13 C-13a Koniec drogi dla rowerów. Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi C-13a C-14 Prędkość minimalna. Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości C-14
C-15 Koniec minimalnej prędkości. Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać C-15 C-16 Droga dla pieszych. Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać C-16 C-16a Koniec drogi dla pieszych. Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych C-16a
C-13 C-16 Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; Symbole oddzielone kreską poziomą oznaczają, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej szerokości jezdni C-13 C-16 C-16 C-13 Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; Symbole oddzielone kreską pionowo oznaczają, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po prawej i lewej stronie jezdni C-16 C-13 C-16 C-13 Koniec drogi dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi. Występuje w 2 odmianach, odpowiednio dla znaków rozpoczynających drogę dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi C-16 C-13
C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. Oznacza obowiązujący dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu C-17 C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych. Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka od T-23a do T-23j oznacza, że znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce C-18 C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych. Oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać C-19