X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSNie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż

Jesteś tutaj: Strona główna > Znaki drogowe > Znaki informacyjne

Znaki informacyjne

Znaki informacyjne informują o przeznaczeniu pasa ruchu, kierunku jazdy, pierwszeństwie przejazdu oraz o obiektach znajdujących się przy drodze. Do znaków informujących o kierunku jazdy lub przeznaczeniu pasa ruchu należy się bezwzględnie stosować.

INNE RODZAJE ZNAKÓW KLIKNIJ NA ZNAK, ABY PRZECZYTAĆ OBJAŚNIENIE
D-1 Droga z pierwszeństwem. Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych (gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem) D-1 Tabliczka T-6a Przebieg drogi z pierwszeństwem. Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) Tabliczka T-6a T-6b Układ dróg podporządkowanych. Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) T-6b
D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem. Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem D-2 D-3 Droga jednokierunkowa. Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku D-3 D-4a Droga bez przejazdu. Oznacza początek drogi bez przejazdu D-4a
D-4b Wjazd na drogę bez przejazdu. Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu D-4b D-5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni. Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego D-5 D-6 Przejście dla pieszych. Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Kierujący zbliżając się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość i zachować szczególną ostrożność. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście jest szczególnie uczęszczane przez dzieci D-6
Tabliczka T-27 Dzieci. Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci Tabliczka T-27 D-6a Przejazd dla rowerów. Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających D-6a D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość i zachować szczególną ostrożność D-6b
D-7 Droga ekspresowa. Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty D-7 Tabliczka T-1a Odległość od początku (końca) drogi lub pasa ruchu. Tabliczka umieszczona pod znakiem D-7 wskazuje odległość znaku informacyjnego od początku drogi ekspresowej Tabliczka T-1a Tabliczka T-28 Opłata za przejazd. Tabliczka umieszczona pod znakiem D-7 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową pobierana jest opłata Tabliczka T-28
D-8 Koniec drogi ekspresowej. Oznacza koniec drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca drogi D-8 D-9 Autostrada. Oznacza początek lub kontynuację autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty D-9 D-10 Koniec autostrady. Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady D-10
D-11 Początek pasa ruchu dla autobusów. Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek D-11 D-12 Pas ruchu dla autobusów. Oznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówe D-12 D-13 Początek pasa ruchu powolnego. Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku pasa ruchu D-13
D-13a Początek pasa ruchu. Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu D-13a D-14 Koniec pasa ruchu. Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu D-14 D-15 Przystanek autobusowy. Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach, innych pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli D-15
D-16 Przystanek trolejbusowy. Oznacza miejsce zatrzymywania się trolejbusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach D-16 D-17 Przystanek tramwajowy. Oznacza miejsce zatrzymywania się tramwajów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach D-17 D-18 Parking. Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych D-18
Tabliczka T-23e DDotyczy pojazdów z przyczepą kempingową. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka wskazuje, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową (na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych) Tabliczka T-23e Tabliczka T-30 Sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej na tabliczce barwą szarą) oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t Tabliczka T-30 Tabliczka T-3a Koniec miejsca przeznaczonego na postój. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój Tabliczka T-3a
Tabliczka T-29 Dla uprawnionej osoby niepełnosprawnej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni Tabliczka T-29 D-18a Parking - miejsce zastrzeżone. Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-18a D-18b Parking zadaszony. Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą D-18b
D-19 Postój taksówek. Oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Umieszczony na znaku napis D-19 D-20 Koniec postoju taksówek. Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis D-20 D-21 Szpital. Informuje o znajdującym się przy drodze szpitalu. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-21
D-21a Policja. Informuje o znajdującym się przy drodze komisariacie policji. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-21a D-22 Punkt opartunkowy. Informuje o znajdującym się przy drodze punkcie opatrunkowym. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-22 D-23 Stacja paliwowa. Informuje o znajdującej się przy drodze stacji paliw. Umieszczony w dolnej części znaku napis LPG GAZ informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-23
D-23a Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów. Informuje o znajdującej się przy drodze stacji paliw prowadzącej wyłącznie sprzedaż gazu do napędu pojazdów. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-23a D-24 Telefon. Informuje o znajdującym się przy drodze telefonie/budce telefonicznej. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-24 D-25 Poczta. Informuje o znajdującej się przy drodze poczcie. Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-25
D-26 Stacja obsługi technicznej. Informuje o znajdującej się przy drodze stacji obsługi technicznej. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-26 D-26a Wulkanizacja. Informuje o znajdującej się przy drodze wulkanizacji. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-26a D-26b Myjnia. Informuje o znajdującej się przy drodze myjni samochodowej. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-26b
D-26c Toaleta publiczna. Informuje o znajdującej się przy drodze toalecie publicznej. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-26c D-26d Natrysk. Informuje o znajdujących się przy drodze natryskach. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-26d D-27 Bufet lub kawiarnia. Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-27
D-28 Restauracja. Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-28 D-29 Hotel (motel). Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-29 D-30 Obozowisko (camping). Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-30
D-31 Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych. Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-31 D-32 Pole biwakowe. Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-32 D-33 Schronisko młodzieżowe. Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-33
D-34 Punkt informacji turystycznej. Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-34 D-34a Informacja radiowa o ruchu drogowym. Iinformuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego D-34a D-35 Przejście podziemne dla pieszych. Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku D-35
D-35a Schody ruchome w dół. Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku D-35a D-36 Przejście nadziemne dla pieszych. Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku D-36 D-36a Schody ruchome w górę. Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku D-36a
D-37 Tunel. Oznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania D-37 D-38 Koniec tunelu. Oznacza wyjazd z tunelu D-38 D-39 Dopuszczalne prędkości na terytorium RP. Informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na przejściu granicznym mogą być także umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego D-39
D-39a Opłaty drogowe na terytorium RP. Stosuje się na drogach w pobliżu granicy państwa, albo na przejściu granicznych lub parkingu położonym w pobliżu tego przejścia granicznego w celu poinformowania osób wjeżdżających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych D-39a D-40 Strefa zamieszkania. Oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Informuje ponadto, że umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi D-40 D-41 Koniec strefy zamieszkania. Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-41
D-42 Obszar zabudowany. Oznacza wjazd na obszar zabudowany. Do 31.12.2005 tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości miała takie samo znaczenie, jak znak D-42. Obecnie tablica taka nie ma żadnej wykładni prawnej D-42 D-43 Koniec obszaru zabudowanego. Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.Do 31.12.2005 tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości, przekreslona czerwoną linią, miała takie samo znaczenie, jak znak D-43. Obecnie tablica taka nie ma żadnej wykładni prawnej D-43 D-44 Strefa parkowania. Oznacza wjazd do strefy płatnego parkowania. W strefie zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem pojazdów osób / jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, i postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach D-44
D-45 Koniec strefy parkowania. Oznacza wyjazd ze strefy parkowania D-45 D-46 Droga wewnętrzna. Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-46 D-47 Koniec drogi wewnętrznej. Oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni D-47
D-48 Zmiana pierwszeństwa. Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7 D-48 D-49 Pobór opłat. Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd D-49 D-50 Zatoka. Informuje o zatoce występującej w tunelu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis SOS informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica D-50
D-51 Automatyczna kontrola prędkości. Uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie D-51