X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESS"Tylko nam się wydaje, że kierujemy naszym życiem. Kierować możemy co najwyżej samochodem." Sławomir Kuligowski

Jesteś tutaj: Strona główna > Znaki drogowe > Znaki kierunku i miejscowości

Znaki kierunku i miejscowości

Znaki kierunku i miejscowości wskazują odległość i kierunek dojazdu do miejscowości i obiektów oraz informują o numerach dróg.

INNE RODZAJE ZNAKÓW KLIKNIJ NA ZNAK, ABY PRZECZYTAĆ OBJAŚNIENIE
E-1 Tablica przeddrogowskazowa. Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku E-1 E-1a Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie. Uprzedza o wyjeździe z autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku E-1a E-1b Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę. Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku E-1b
E-2a Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast E-2a E-2b Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast E-2b E-2c Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast E-2c
E-2d Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast E-2d E-2e Drogowskaz tablicowy umieszczany przed wjazdem na autostradę. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. E-2e E-2f Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast E-2f
E-3 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast E-3 E-4 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast E-4 E-5 Drogowskaz do dzielnicy miasta. Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunek do dzielnic miast. Drogowskaz E-5 z napisem E-5
E-6 Drogowskaz do lotniska. Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku E-6 E-6a Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej. Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku E-6a E-6b Drogowskaz do dworca autobusowego. Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku E-6b
E-6c Drogowskaz do przystani promowej. Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. Może ponadto oznaczać dworzec morski E-6c E-7 Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi. Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku E-7 E-8 Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego. Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku E-8
E-9 Drogowskaz do muzeum. Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku E-9 E-10 Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury. Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku E-10 E-11 Drogowskaz do zabytku przyrody. Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku E-11
E-12 Drogowskaz do punktu widokowego. Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku E-12 E-12a Drogowskaz do szlaku rowerowego. Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku E-12a E-13 Tablica kierunkowa. Wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze E-13
E-14 Tablica szlaku drogowego. Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym E-14 E-14a Tablica szlaku drogowego przy autostradzie. Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym E-14a E-15a Numer drogi krajowej. Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi E-15a
E-15b Numer drogi wojewódzkiej. Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi E-15b E-15c Numer autostrady. Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi E-15c E-15d Numer drogi ekspresowej. Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi E-15d
E-15e Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu. Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi E-15e E-15f Nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10t. Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi E-15f E-15g Nr drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8t. Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi E-15g
E-16 Numer szlaku międzynarodowego. Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi E-16 E-17a Miejscowość. Oznacza wjazd do miejscowości E-17a E-18a Koniec miejscowości. Oznacza wyjazd z miejscowości E-18a
E-19a Obwodnica. Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta E-19a E-20 Tablica węzła drogowego na autostradzie. nformuje o zbliżaniu się do wyjzdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podana nazwa węzła E-20 E-21 Dzielnica (osiedle). Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem E-21
E-22a Samochodowy szlak turystyczny. Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej, wytyczającej szlak E-22a E-22b Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym. Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego E-22b E-22c Informacja o obiektach turystycznych. Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku E-22c