X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSSamochód odbiera nam możliwość poruszania się o własnych siłach.

Jesteś tutaj: Strona główna > Znaki drogowe > Znaki uzupełniające

Znaki uzupełniające

Znaki uzupełniające informują o lokalizacji (zgodnie z podziałem administracyjnym kraju), kierunku jazdy na pasach ruchu i przeznaczeniu pasów ruchu oraz o zmianach w organizacji ruchu. Znak uzupełniający (F-5, F-6) może również uprzedzać o umieszczeniu określonego znaku zakazu lub znaku ostrzegawczego.

INNE RODZAJE ZNAKÓW KLIKNIJ NA ZNAK, ABY PRZECZYTAĆ OBJAŚNIENIE
F-1 Przejście graniczne. Informuje o czynnym przejściu granicznym F-1 F-2 Przekraczanie granicy zabronione. Informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty F-2 F-2a Granica państwa. Informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej F-2a
F-3 Granica obszaru administracyjnego. Znak F-3 z napisami F-3 F-4 Nazwa rzeki. Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga F-4 F-5 Uprzedzenie o zakazie. Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku F-5
F-6 Znak uprzedzający, umieszczany przed skrzyżowaniem. Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze F-6 F-7 Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo. Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione F-7 F-8 Objazd w związku z zamknięciem drogi. Wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu F-8
F-9 Znak prowadzący na drodze objazdowej. Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe F-9 F-10 Kierunki na pasach ruchu. Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu. Strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3 F-10 F-11 Kierunki na pasie ruchu. Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak jest umieszczony. Strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu zezwala także na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3 F-11
B-23 Zakaz zawracania. Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie B-23 S-3 Sygnalizator kierunkowy. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu S-3 F-12 Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem. Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu F-12
F-13 Przejazd tranzytowy. Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu F-13 F-14a Tablica wskaźnikowa na autostradzie. Tablica wskaźnikowa F-14a umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania) F-14a F-14b Tablica wskaźnikowa na autostradzie. Tablica wskaźnikowa F-14b umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania) F-14b
F-14c Tablica wskaźnikowa na autostradzie. Tablica wskaźnikowa F-14c umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania) F-14c F-15 Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu. Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach F-15 F-16 Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej. Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku F-16
F-17 Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej. Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku F-17 F-18 Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów. Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym F-18 F-19 Pas ruchu dla określonych pojazdów. Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku F-19
F-20 Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów. Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dmc do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach od T-23a do T-23j, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części F-20 F-21 Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię. Wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu F-21 F-22 Ograniczenia na pasie ruchu. Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu F-22