X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESS"Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód" Albert Einstein

Jesteś tutaj: Strona główna > Znaki drogowe > Znaki drogowe poziome

Znaki drogowe poziome

Znaki drogowe poziome to umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej, z wyjątkiem punktowych elementów odblaskowych. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki lub punktowe elementy odblaskowe barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.

INNE RODZAJE ZNAKÓW KLIKNIJ NA ZNAK, ABY PRZECZYTAĆ OBJAŚNIENIE
P-1 Linia pojedyncza przerywana. Linia pojedyncza przerywana, w której kreski są krótsze lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Linia o podwójnej szerokości, gdy kreski i przerwy są równe, wyznacza pas ruchu powolnego, pas zanikający lub pas przeznaczony wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię P-1 P-2 Linia pojedyncza ciągła. Linia pojedyncza ciągła oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią P-2 P-3 Linia jednostronnie przekraczalna. Linia jednostronnie przekraczalna oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem P-3
P-4 Linia podwójna ciągła. Linia podwójna ciągła rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią P-4 P-5 Linia podwójna przerywana. Linia podwójna przerywana, znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S- P-5 S-4 Sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony S-4
P-6 Linia ostrzegawcza. Linia, w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego P-6 P-7a Linia krawędziowa przerywana. Linia krawędziowa przerywana wyznacza krawędź jezdni P-7a P-7b Linia krawędziowa ciągła. Linia krawędziowa ciągła wyznacza krawędź jezdni; oznacza ponadto zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym P-7b
P-8a Strzałka kierunkowa na wprost. Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi P-8a P-8b Strzałka kierunkowa do skręcania. Oznacza, że jazda z pasa ruchu jest dozwolona tylko w lewo. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnie lewym pasie, oznacza też zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem świetlnym S-3 P-8b P-8c Strzałka kierunkowa do zawracania. Oznacza, że z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolone tylko zawracanie; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi P-8c
P-9 Strzałka naprowadzająca. Strzałka naprowadzająca oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu P-9 P-10 Przejście dla pieszych. Oznacza miejsce przejścia dla pieszych P-10 P-11 Przejazd dla rowerzystów. Oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów P-11
P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop. Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32 P-12 P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów. Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7 P-13 P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów. Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym P-14
P-15 Trójkąt podporządkowania. Potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi A-7 P-15 P-16 Napis STOP. Potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi B-20 P-16 P-17 Linia przystankowa. Wyznacza na jezdni miejsce przystanku i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii P-17
P-18 Stanowisko postojowe. Wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów P-18 P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy. Wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową P-19 P-20 Koperta. Wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów P-20
P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu. Oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione P-21 P-22 Napis BUS. Oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach P-22 P-23 Rower. Oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych. Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne napisy lub symbole oznaczające jego przeznaczenie P-23
P-24 Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę P-24 P-25 Próg zwalniający. Oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów P-25