X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSRenault-Forum:
- Odsprzedam bilet miesięczny na autobus. Samochód naprawili wcześniej niż oczekiwałem
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > Przebieg egzaminuEgzamin na prawo jazdy kat. B+E

Egzamin na prawo jazdy kategorii B+E przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) składa się jedynie z części praktycznej. Oceniając wykonywane zadania egzaminator wykorzystuje ARKUSZ PRZEBIEGU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO, w którym wymienione są manewry i zachowania podlegające ocenie podczas egzaminu praktcyznego na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. 

EGZAMIN PRAKTYCZNY - KAT. B+E

arkusz

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. B+E rozpoczyna się na placu manewrowym, a po pozytywnym zaliczeniu tej części egzamin kontynuowany jest w ruchu drogowym. 
Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez nią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym skutkuje negatywnym wynikiem egzaminu i jego przerwaniem.
 
 

PLAC MANEWROWY

Na placu manewrowym sprawdzane są następujące umiejętności:
1/ Czynności kontrolno-obsługowe
2/ Przygotowanie do jazdy
3/ Sprzęganie pojazdu silnikowego z przyczepą
4/ Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
5/ Manewry (wylosowany zestaw 2 zadań)
 
 
1/ Czynności kontrolno-obsługowe  
 
W tej części egzaminu zadania są losowane przez osobę egzaminowaną lub komputerowo. Każda osoba egzaminowana otrzymuje 2 zadania do wykonania - pierwsze zadanie dotyczące sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego oraz drugie zadanie dotyczące sprawdzenia świateł.
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
 
Zadanie 1. Należy wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom płynów w pojeździe:
 • poziom oleju w silniku
 • poziom płynu hamulcowego
 • poziom płynu chłodzącego silnik
 • poziom płynu w spryskiwaczach
 • lub działanie sygnału dźwiękowego
Zadanie 2. Sprawdzamy działanie świateł (należy włączyć światła i sprawdzić - na zewnątrz pojazdu - czy działają):
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych
 • działanie świateł mijania
 • działanie świateł drogowych
 • działanie świateł hamowania "STOP" (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła "STOP")
 • działanie świateł cofania
 • działanie świateł kierunkowskazów (należy sprawdzić oba - lewy i prawy)
 • działanie świateł awaryjnych 
 • działanie świateł przeciwmgłowych 
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują) 

2/ Przygotowanie do jazdy

Przygotowanie do jazdy polega na wykonaniu kolejno następujących czynności:

 • odpowiednie ustawienie fotela i zagłówka
 • ustawienie lusterek (ustawienie lusterek regulujemy dopiero, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony)
 • sprawdzenie, czy wszystkie drzwi samochodu oraz klapa bagażnika są zamknięte
 • zapięcie pasów bezpieczeństwa
 
3/ Sprzęganie pojazdu silnikowego z przyczepą

W trakcie sprzęgania pojazdu silnikowego z przyczepą należy kolejno wykonać następujące czynności:

 • sprawdzić mechanizm sprzęgający, przewody hamulcowe i przewody elektryczne
 • sprawdzić sposób mocowania i zabezpieczenia ładunku na przyczepie
 • podjechać pojazdem silnikowym przed przyczepę
 • cofnąć pojazdem w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający wykonanie sprzęgania
 • zaciągnąć hamulec awaryjny, wyłączyć silnik pojazdu
 • wyregulować wysokość zaczepu przyczepy
 • połączyć zaczep przyczepy z hakiem pojazdu silnikowego i zabezpieczyć je przed rozłączeniem
 • podłączyć do pojazdu silnikowego przewody elektryczne przyczepy 
 • sprawdzić działanie świateł przyczepy
 • zwolnić hamulec postojowy przyczepy (jeśli jest w niego wyposażona)
4/ Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
plac manewrowy kat. B+E łuk jazda po łuku do przodu i do tyłu
 
Wymiary placu manewrowego dla kat. B+E: 
a = 32m | b = 4m | c = 25m | d = 16,5m | e = 23,5m | r = 15m | R = 12m 
 
Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany.
W trakcie cofania (jazda pasem ruchu do tyłu) można zatrzymywać pojazd i ponawiać jazdę do przodu (korekta toru jazdy), pod warunkiem, że zadanie zostanie ukończone w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
Możliwe jest trzykrotne opuszczenie pojazdu i zobaczenie jaka odległość jest od końcowych słupków i jeśli powyżej 1 metra,  można jeszcze podjechać do tyłu.
Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:
 • silnik zgaśnie
 • pojazd nie zostanie zatrzymany w polu zatrzymania
 • pojazd najedzie na linię
 • podczas jazdy do tyłu osoba egzaminowana nie obserwuje toru jazdy przez lusterka
 • podczas jazdy pasem ruchu do tyłu zostanie przekroczony limit czasu (5 min.)

Egzamin zostanie przerwany, jeśli: 

 • pojazd przejedzie przez linię 
 • pojazd potrąci lub najedzie na pachołek lub tyczkę
 • osoba egzaminowana popełni błąd przy drugiej próbie wykonania zadania
5/ Manewry (zestaw zadań na placu manewrowym)
 
Podczas egzaminu na prawo jazdy kat. B+E na placu manewrowym po zakończeniu jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu, osoba egzaminowana wykonuje jeszcze 2 manewry - czyli wybrany losowo zestaw 2 zadań egzaminacyjnych.
 
Numer zestawu Zadania do wykonania
1
Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem, wyjazd przodem)
2
Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem) 
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
 
Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)plac manewrowy parkowanie skośne kat. B+E
Odległości dla kategorii B+E: 
a = 14m | b = 4,6m | c = 7,5m | d = nie mniej niż 2m
 
Kryteria zaliczenia zadania:
 • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska 
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy 
 • pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu ani najechać na linie ograniczające stanowisko
 • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem lub przodem, zależnie od zestawu zadań)
Parkowanie prostopadłe - wjazd tyłemplac manewrowy kat. B+E parkowanie prostopadłe wjazd tyłem
Parkowanie prostopadłe - wjazd przodemplac manewrowy kat. B+E parkowanie prostopadłe wjazd przodem
Odległości dla kategorii B+E: 
a = 14m | b = 4m | c = 12m | d = nie mniej niż 2m
 
Kryteria zaliczenia zadania:
 • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska 
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy 
 • pojazd nie może najechać na krawężnik ani na linie ograniczające stanowisko
 • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek
 
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
plac manewrowy kat. B+E ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
Odległości dla kategorii B+E: 
a = co najmniej długość zespołu pojazdów | szerokość pasa = 3,5m | kąt nachylenia 2,5º - 5,5º
 
Kryteria zaliczenia zadania:
 • w trakcie wjeżdżania pojazdem na wzniesienie osoba egzaminowana zatrzymuje pojazd i zaciąga hamulec awaryjny
 • w następnej kolejności osoba egzaminowana rusza pojazdem do przodu stopniowo zwalniając hamulec awaryjny
 • w trakcie wykonywania zadania pojazd nie może się cofnąć o więcej niż 0,2 m (20 cm)
 • osoba egzaminowana nie może dopuścić do zgaśnięcia silnika pojazdu
 

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Ta część egzaminu powinna trwać minimum 40 minut. 
Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:
 
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
 • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
4. Przejazd przez skrzyżowania
 • równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe)
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
 • z sygnalizacją świetlną
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy
 • dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6. Parkowanie - prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem), skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
7. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
8. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
9. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
10. Wykonanie manewrów:
 • wyprzedzania, omijania, wymijania
 • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu
11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu
 
Obejrzyj to Koniecznie, zrób notatki i zapytaj instruktora na zajeciach praktycznych jesli coś jest niejasne :)