X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSNie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > Sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepąSprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą lub naczepą

Sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą (lub naczepą) jest zadaniem obowiązkowym wykonywanym na placu manewrowym podczas egzaminu na prawo jazdy kat. C+E, C1+E, D+E oraz D1+E.

Podstawowe zasady wykonania sprzęgania i rozprzęgania:

 • Osoba egzaminowana wykonuje sprzęgania/rozprzęganie samodzielnie
 • Każde z zadań (sprzęganie, rozprzęganie) powinno zostać wykonane w czasie nie dłuższym niż 10 minut
 • Zadanie musi być wykonane z należytą ostrożnością, z zachowaniem zasad BHP
 • Do wykonania zadania Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) powinien zapewnić osobie egzaminowanej rękawice ochronne
 • W trakcie wykonywania zadania sprzęgania/rozprzęgania osoba egzaminowana nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa  oraz  może opuszczać pojazd silnikowy (przed opuszczeniem pojazdu należy zawsze zaciągnąć hamulec awaryjny)
 • Osoba egzaminowana może korzystać z tyczek i pachołków ułatwiających zlokalizowanie położenia pojazdów, haków i zaczepów
 • Przewody elektryczne i przewody hamulcowe należy rozłączyć/podłączyć w taki sposób, aby nie dotykały drogi a w czasie jazdy nie uległy zerwaniu lub rozłączeniu

Podstawowe kryteria oceny wykonania sprzęgania i rozprzęgania:

1. Ocenie podlega przede wszystkim:

 • umiejętność prawidłowego połączenia i rozłączenia pojazdu z przyczepą/naczepą
 • poprawna kolejność czynności wykonywanych przez osobę egzaminowaną podczas sprzęgania/rozprzęgania
 • czas wykonania zadania
 • zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadania

2. Zachowanie zasad bezpieczeństwa przez osobę egzaminowaną oznacza:

 • zaciągnięcie hamulca awaryjnego zawsze przed opuszczeniem pojazdu silnikowego przez osobę egzaminowaną
 • wykonanie zadania w sposób, który nie stwarza zagrożenia uszkodzenia pojazdu silnikowego lub przyczepy/naczepy
 • nie stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na placu manewrowym

3. Zasadniczo ocenie nie podlega sposób ustawienia pojazdu i przyczepy/naczepy w trakcie wykonywania sprzęgania/rozprzęgania (ustawienie nie musi byc równoległe ani współosiowe).

Rozprzęganie pojazdu z przyczepą lub naczepą - kolejność czynności: 

1. Zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego

2. Wyłączenie silnika pojazdu

3. Zabezpieczenie przyczepy przed przemieszczeniem się przy użyciu klinów lub hamulca postojowego

4. Odłączenie przewodów hamulcowych i włożenie ich do uchwytów

5. Odłączenie przewodów elektrycznych i włożenie ich do uchwytów

6. Wysunięcie podpory przyczepy (naczepy) i ustawienie przyczepy (naczepy) na podporze

7. Rozłączenie pojazdu z przyczepą (naczepą) - odjechanie pojazdem i ustawienie go obok przyczepy (naczepy)

Sprzęganie pojazdu z przyczepą lub naczepą - kolejność czynności: 

1. Podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę (naczepę)

2. Cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób pozwalający na wykonanie sprzęgnięcia

3. Zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego

4. Wyłączenie silnika pojazdu

5. Regulacja wysokości zaczepu przyczepy (naczepy)

6. W przypadku przyczepy - połączenie zaczepu przyczepy z zaczepem pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie zespołu przed rozłączeniem (uderzenie hakiem pojazdu w zaczep tak, aby sworzeń haka znalazł się w uchu zaczepu przyczepy)

7. W przypadku naczepy - podjazd siodłem pod odpowiednio ustawiony zaczep naczepy

8. Podłączenie przewodów elektrycznych 

9. Podłączenie przewodów hamulcowych 

10. Sprawdzenie działania świateł przyczepy (egzaminator informuje osobę egzaminowaną, czy światła działają)

11. Podniesienie podpory i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w trakcie jazdy

12. Zwolnienie hamulca postojowego przyczepy, jeżeli jest w niego wyposażona (egzaminator przed rozpoczęciem egzaminu informuje osobę egzaminowaną, czy przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy)

13. Sprawdzenie i ustawienie korektora siły hamowania