X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSNadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy.
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > kwalifikacja wstępna dla kierowców kat. C1, C1+E, C, C+E - szkoleniaZgodnie z treścią ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r., z późn. zm.) szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej kierowców składa się z 2 części. Część podstawowa jest wspólna dla wszystkich kategorii prawa jazdy. Program szkolenia w zakresie części podstawowej opisujemy w osobnym artykule. Część specjalistyczna została opracowana odrębnie dla kierowców wykonujących zawodowo przewóz rzeczy (prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E) oraz dla kierowców wykonujących zawodowo przewóz osób (prawo jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E).

Poniżej prezentujemy szczegółowy zakres tematyczny szkolenia w zakresie części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej dla kierowców wykonujących zawodowo przewóz rzeczy (prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E). Przy poszczególnych blokach tematycznych podano wymaganą przepisami ilość godzin szkolenia.

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA oraz KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

- zakres tematyczny szkolenia - część specjalistyczna dla kierowców wykonujących zawodowo przewóz rzeczy (prawo jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E)

łącznie 85h szkolenia w trakcie kursu kwalifikacji wstępnej pełnej

lub 43h szkolenia w trakcie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

1.3. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 30h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 18h):

1.3.1. siły działające na pojazd podczas jazdy - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.3.2. zastosowanie przełożenia skrzyni biegów odpowiadającego obciążeniu pojazdu oraz profilowi jezdni - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.3.3. obliczenie obciążenia użytkowego pojazdu lub zespołu pojazdów - zajęcia teoretyczne

1.3.4. obliczenie objętości użytkowej - zajęcia teoretyczne

1.3.5. rozłożenie ładunku - zajęcia teoretyczne, ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym

1.3.6. skutki oddziałujące przy przekroczeniu nacisku ładunku na oś - zajęcia teoretyczne

1.3.7. stabilność pojazdu i środek ciężkości - zajęcia teoretyczne

1.3.8. rodzaje opakowań i palet - zajęcia teoretyczne

1.3.9. podstawowe kategorie towarów, które wymagają zabezpieczenia ładunku - zajęcia teoretyczne

1.3.10. techniki mocowania, również za pomocą lin i łańcuchów - zajęcia teoretyczne, ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym

1.3.11. zastosowanie taśm mocujących - zajęcia teoretyczne, ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym

1.3.12. sprawdzenie urządzeń mocujących - zajęcia teoretyczne, ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym

1.3.13. zastosowanie urządzeń transportu wewnętrznego (w szczególności wózki widłowe) - zajęcia teoretyczne, ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym

1.3.14. zakładanie plandeki i jej zdejmowanie - zajęcia teoretyczne, ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym

1.4. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 20h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 10h):

1.4.1. jazda w szerokim zakresie momentu obrotowego i siedzenie wskaźnika zużycia paliwa - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.4.2. jazda w najniższym i najwyższym zakresie mocy, ze śledzeniem wskaźnika zużycia paliwa - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.4.3. jazda przy najniższym jednostkowym zużyciu paliwa - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.4.4. jazda w optymalnym przedziale prędkości silnika i utrzymywanie się w sektorze elastycznej prędkości optymalnej, z zachowaniem zaleceń producenta silnika pojazdu - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.4.5. jazda w optymalnym zakresie prędkości silnika poprzez zmianę biegów w odpowiednim momencie - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.4.6. kontrola części w dwuobwodowym układzie hamulcowym (w szczególności wyjęcie cylindra membranowego, regulacja hamulców, kontrola złączek pneumatycznych, kontrola przewodów pneumatycznych, kontrola nastaw regulatora siły hamowania (ręcznego i automatycznego) - zajęcia teoretyczne, ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym

1.4.7. nauka przez ostrożne próby hamowania w specjalnym terenie, pokazująca działanie hamulców, ze zwróceniem uwagi na wpływ hamowania na prowadzenie pojazdu - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.4.8. nauka jazdy ze wzniesienia z użyciem obu układów hamulcowych jednocześnie albo osobno - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.4.9. nauka jazdy z kontrolą wskazań prędkościomierza i obrotomierza na różnych biegach - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.4.10. nauka jazdy ciężarówką z ładunkiem: ruszanie pod górę, rozpędzanie się do 50 km/h i mierzenie czasu w przypadku pojazdu z ładunkiem i bez ładunku - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.4.11. ostrożne próby układów hamulcowych ciężarówki podczas jazdy ze wzniesienia; poznanie zjawiska spadku siły hamowania i sposobu reagowania na nie - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.4.12. próba znalezienia symulowanych awarii w pojeździe, opisanie wykrytej sytuacji, próba znalezienia przyczyny, naprawa awarii, o ile jest możliwa, i decyzja o rozpoczęciu jazdy albo pozostaniu na parkingu - zajęcia teoretyczne, ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym

1.4.13. nauka oszczędnego stylu jazdy, uzyskanego przez poprawę kryteriów optymalizacji zużycia paliwa podczas jazdy - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

2. Stosowanie przepisów

2.2. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 20h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 10h):

2.2.1. warunki uzyskania licencji przez wykonującego przewóz drogowy i dostępu do rynku przewozów drogowych - zajęcia teoretyczne

2.2.2. umowy i konwencje wielostronne - zajęcia teoretyczne

2.2.3. dwustronne umowy międzynarodowe - zajęcia teoretyczne

2.2.4. rozporządzenia techniczne - zajęcia teoretyczne

2.2.5. stosunki umowne w transporcie drogowym; przepisy międzynarodowe i krajowe - zajęcia teoretyczne

2.2.6. odpowiedzialność wykonującego przewóz drogowy za dostawy oraz zwolnienia z tej odpowiedzialności - zajęcia teoretyczne

2.2.7. dokumenty wysyłkowe; prawidłowe wykorzystywanie i wypełnianie dokumentów - zajęcia teoretyczne

2.2.8. dokumentacja specjalna dołączana do towarów - zajęcia teoretyczne

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

3.7. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 15h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 5h):

3.7.1. transport drogowy w stosunku do innych rodzajów transportu (konkurencja, spedycja) - zajęcia teoretyczne

3.7.2. działalność w zakresie przewozu drogowego rzeczy (transport zarobkowy i przewozy na potrzeby własne) - zajęcia teoretyczne

3.7.3. organizacja i formy prowadzenia działalności w zakresie przewozu drogowego rzeczy - zajęcia teoretyczne

3.7.4. specjalizacje w zakresie transportu (w szczególności przewóz materiałów niebezpiecznych, przewóz artykułów szybko psujących się) - zajęcia teoretyczne

3.7.5. transport kombinowany - zajęcia teoretyczne