X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSNie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > Przebieg egzaminuEgzamin na prawo jazdy kat. A, A1, A2, AM 

zobacz też artykuł Jak zdać egzamin na prawo jazdy kat. A

EGZAMIN TEORETYCZNY

- KAT. A, A1, A2, AM

Wszystkie informacje na temat przebiegu egzaminu teoretycznego, wskazówki dotyczące przygotowania do tej części egzaminu oraz pytania egzaminacyjne z objaśnieniami znajdziesz w zakładce TESTY.

EGZAMIN PRAKTYCZNY - KAT. A, A1, A2, AM

arkusz

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. A, prawo jazdy kat. A1, A2 oraz AM składa się z 2 części - w pierwszej kolejności egzamin przeprowadzany jest na placu manewrowym, a po pozytywnym zaliczeniu tej części egzaminu rozpoczyna się egzamin prowadzony w ruchu drogowym. Oceniając wykonywane zadania egzaminator posługuje się ARKUSZEM PRZEBIEGU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez nią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik egzaminu i jego przerwanie.
 
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH
NA PRAWO JAZDY KAT. A, A1, A2 oraz AM
obowiązujące od 19.01.2013 r.
 
Lp
Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym
Kategorie prawa jazdy
1
Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych ele­mentów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2
Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
3
Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)
B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem)
B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
5
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem)
C1, C, D1, D
6
Zawracanie
C1, C
7
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
AM, A1, A2, A, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
8
Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)
AM, A1, A2, A
9
Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewro­wym)
AM, A1, A2, A
10
Ominięcie przeszkody
A1, A2, A

 

Zadanie egzaminacyjne nr 1 - kryteria egzaminacyjne zaliczenia zadania

 

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych ele­mentów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach,  - nie dotyczy kat. A, A1, A2, AM
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania „STOP”,

j) działanie świateł cofania,  - nie dotyczy kat. A, A1, A2, AM

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,    - nie dotyczy kat. A, A1, A2, AM

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych     - nie dotyczy kat. A, A1, A2, AM

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1 powyżej:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f–m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2) właściwe ustawienie lusterek, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem.

3) wyłącznie dla kategorii AM, A2, A1, A:

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia (czyli: kamizelka odblaskowa, odpowiedni kask ochronny oraz ochraniacze na kolana i łokcie)

b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),

c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,

d) podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,

– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,

– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

  

Zadania egzaminacyjne nr 2 do 6 - te zadania nie są wykonywane na egzaminie praktycznym na prawo jazdy kat. A, A1, A2, AM

Zadanie egzaminacyjne nr 7 - kryteria egzaminacyjne zaliczenia zadania


  

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

egzamin na prawo jazdy kat. A - zadania na placu manewrowym - ruszanie na wzniesieniu

Odległość a - co najmniej półtorej długości pojazdu egzaminacyjnego dla kat. AM, A1, A2, A

Kąt = między 2,5°a 5,5° 

Szerokość pasa ruchu dla kat. AM, A1, A2, A - 3 m

Zadanie egzaminacyjne nr 8 - kryteria egzaminacyjne zaliczenia zadania

Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

egzamin na prawo jazdy kat. A - zadania na placu manewrowym - slalom wolny w kształcie cyfry 8

3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

egzamin na prawo jazdy kat. A - zadania na placu manewrowym - przejazd między 5 bramkami

4) upewnianie się o możliwości skręcenia;

 

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

c) niepotrącanie pachołków

Zadanie egzaminacyjne nr 9 - kryteria egzaminacyjne zaliczenia zadania

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewro­wym)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

egzamin na prawo jazdy kat. A - zadania na placu manewrowym - slalom szybki

Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,

b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

Zadanie egzaminacyjne nr 10 - kryteria egzaminacyjne zaliczenia zadania

Ominięcie przeszkody - tylko dla kategorii A, A1, A2

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

egzamin na prawo jazdy kat. A - zadania na placu manewrowym - ominięcie przeszkody

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,

b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

 

      Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym   

Obejrzyj to Koniecznie, zrób notatki i zapytaj instruktora na zajeciach praktycznych jesli coś jest niejasne :)

https://www.youtube.com/watch?v=YUNqZBhkDlQ

część druga filimu...

https://www.youtube.com/watch?v=nBJh8mm15AU&t=411s